Ressurser

LINK jobber for å styrke kompetansen på undervisning og studenters læring, og en viktig del av det er erfaringsdeling og inspirasjon. Her har vi samlet ressurser laget av LINK som er åpent tilgjengelig og kan brukes til inspirasjon og universitetspedagogisk utvikling.

LINKs mandat er også å formidle og synliggjøre forskning på høyere utdanning, undervisning og læring. Vi jobber for å muligjøre diskusjoner om utdanningskvalitet, og bidra til å spre god praksis og skape nettverk for læring på tvers av fag- og organisasjonsgrenser ved UiO.