English version of this page

Ressurser

LINK jobber for å styrke kompetansen på undervisning og studenters læring, og en viktig del av det er erfaringsdeling og inspirasjon. LINKs mandat er også å formidle og synliggjøre forskning på høyere utdanning, undervisning og læring. Vi jobber for å muliggjøre diskusjoner om utdanningskvalitet, og bidra til å spre god praksis og skape nettverk for læring på tvers av fag- og organisasjonsgrenser ved UiO.

Her har vi samlet ressurser laget av LINK som er åpent tilgjengelig og kan brukes til inspirasjon og universitetspedagogisk utvikling