English version of this page

Undervisning på nett

Nedenfor finner du tips til hvordan du raskt skal gå over fra tradisjonell undervisning til nettundervisning. Lenkene tar deg til de sentrale sidene for pedagogiske tips i en digital hverdag

Hvordan komme i gang med digital undervisning

Nyttige kom-i-gang-tips når ordinær undervisning skal gjennomføres på nett.

Hvordan skape et godt, digitalt læringsmiljø

Forslag til digitale løsninger for ulike undervisningsscenarier og studentgrupper på nett. 

Hvilke verktøy kan jeg bruke

En ressursside med lenker til nyttige digitale verktøy