English version of this page

Ressurser

LINK jobber for å styrke kompetansen på undervisning og studenters læring, og en viktig del av det er erfaringsdeling og inspirasjon. Vi jobber for å muliggjøre diskusjoner om utdanningskvalitet, og bidra til å spre god forskningsbasert praksis og skape nettverk for læring på tvers av fag- og organisasjonsgrenser ved UiO.