Studenter ansatt i undervisning

Det er lang tradisjon ved UiO for å ansette studenter som seminarledere, gruppelærere og liknende roller for å bidra til studentenes utdanningstilbud og læringsmiljø. Den siste tiden har det vokst frem en ny og viktig rolle og betegnelse, nemlig læringsassistenter.  

Rollene som seminarleder, gruppelærer og læringsassisent har en del fellestrekk og titlene brukes av og til om hverandre. Felles for dem alle er at de kan bidra til å styrke kvaliteten på undervisning og læringsmiljø. For enkelthets skyld bruker vi her benevnelsen læringsassistent. 

For at det skal fungere godt å ansette studenter i undervisningen er det avgjørende at

  • aktivitetene er godt integrert i emne/program
  • rollene er tydelige
  • det gis både fagspesifikk og pedagogisk opplæring 
  • jevnlig dialog mellom de ansatte studentene, faglærer og studieadministrasjon. 

Du kan få vite mer om dette ved å oppsøke

Kunnskapsressurs for faglærere, administrasjon og læringsassistenter

Her finner du kunnskap om og ideer til hvordan læringsassistenter kan støtte studentenes læring.

Læringsassistent-dagen

LINK arrangerer en dag med tilbud til læringsassistenter og til fagansvarlige og studieadministrasjonen. 

Konsultasjon hos LINK

Link tilbyr støtte til å integrere Læringsassistenter i pedagogiske design og til opplæring og oppfølging.