Læringsassistentdagen

Den 13. januar 2022 arrangerer LINK for første gang Læringsassistentdagen. Dagen er for alle studenter ansatt med undervisningsoppgaver, og for undervisere og administrativt ansatte som har ansatt, eller har lyst til å ansette, studenter til å bidra i undervisningstilbudet. 

Studenter ansettes for ulike oppgaver knyttet undervisning. Det kan være å lede seminarer eller andre mindre grupper, støtte gruppearbeid, bistå kolloviegrupper, eller gi tilbakemelding på oppgaver. Den siste tiden har begrepet Læringsassistenter blitt brukt om denne typen rolle. For å fylle ansvaret som læringsassistent er det avgjørende å få både fagspesifikk opplæring og grunnleggende pedagogisk opplæring. 

Læringsassistentdagen er et tilbud om grunnleggende pedagogisk opplæring til alle nye og erfarne læringsassistenter ved UiO. Vi skal jobbe med rolleforståelse, gruppeledelse, tilbakemeldinger, og det å etablere et godt læringsmiljø. Det blir en kombinasjon av presentasjoner, diskusjoner og arbeid med case. Vi tilbyr også en egen sesjon for faglærere, utdanningsledere og studieadministrasjon med fokus på pedagogisk design, hvordan læringsassistenter kan brukes for å forbedre undervisning og læring, og om oppfølging av læringsassistenter.

Informasjon, program og påmelding finner du her

 

Publisert 1. des. 2021 13:38 - Sist endret 15. des. 2021 14:18