Canvas-Inspo

Canvas-Inspo serien fokuserer på hvordan god struktur og sammenheng skapes i Canvas. Se hvordan andre undervisere tar i bruk Canvas som en integrert del av undervisningen og for studentaktivisering.

Crina Damsa, Use of Canvas in teaching and learning

Crina Damsa, Førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk og ansatt ved LINK - Senter for læring og utdanning, forklarer hvordan Canvas kan brukes på en pedagogisk gjennomtenkt måte.

Nymoen_inspo

Kristian Nymoen, Førsteamanuensis ved RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse, forteller om hvordan han tok i bruk Canvas i emnet MUS2830 – Interaktiv musikk.

Brevik_inspo

Lisbeth M. Brevik fra Institutt for lærerutdanning og skoleforskning forteller om bruk av Canvas og samarbeidet med studenter på emnet EDID4001 – Quality English Teaching.

Remme_inspo

Jon Henrik Ziegler Remme fra Sosialantropologisk institutt forteller om bruk av Canvas i emnet SOSANT1090 – Antropologiens historie.

Skram_inspo

Vilde Matilde Skram, student på Lektorprogrammet, forteller fra et studentperspektiv om bruk av Canvas i emnet EDID4001 – Quality English Teaching.