Pedagogisk bruk av Canvas

Crina Damsa, Førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk og ansatt ved LINK - Senter for læring og utdanning, forklarer hvordan Canvas kan brukes på en pedagogisk gjennomtenkt måte.

For å lage et godt undervisningsopplegg lønner det seg å planlegge spesifikt for hvordan ulike former for læringsteknologier kan passe inn. Til dette kan du benytte deg av et pedagogisk planleggingsprinsipp kalt "samstemt læringsdesign". I korte trekk handler det om å koble det faglig innholdet, læringsutbytte beskrivelsene, og aktivitetene hvor læringsteknologien skal inngå, sammen til å utgjøre en helhet.

Samstemt læringsdesign - elementer

Taksonomien nevnt i videoen deler typer teknologiske støtte i fire grupper: epistemisk, sosial, pragmatisk og refleksive. Læringsplattform Canvas byr på forskjellige funksjonaliteter/verktøy til ulike typer støtte.

Undervisere og studenter kan bruke #moduler, #sider, eller #filer for å strukturere, bearbeide eller produsere kunnskapsinnhold. Funksjonaliteter i #oppgaver kan brukes både til epistemisk og til sosial typer støtte siden det også gir mulighet til hverandrevurdering. Andre sosiale typer støtte er #diskusjoner og #chat som muliggjør enkel kommunikasjon mellom studenter, og #kunngjøringer som er spesielt egnet til å gi beskjeder fra undervisere til alle deltakere i et Canvas-rom.

Det finnes flere tredjepartsverktøy som kan kobles i Canvas-rom, som f.eks. #Office365 eller #konferanser.

Tabelloversikt

Type støtte Type (lærings)aktivitet Funksjonaliteter
Epistemisk

Strukturere, bearbeide og produsere kunnskapsinnhold

Formativ og summativ vurdering

Moduler, Sider, Filer Oppgaver, Quiz

Vurderingsveiledning, Læringsstier

Sosial

Samarbeid

Kommunikasjon

Diskusjoner, Chat, Konfereranser

Pragmatisk

Organisering, planlegging,

bevissthet 

Kalender, Kunngjøringer

Office365 og andre eksterne verktøy

Refleksive Førlop og progresjon  

Vi vil gjerne høre fra deg

Har du noen tilbakemeldinger, fortell oss gjerne om dette her.

Emneord: canvas, inspirasjon, struktur, veildeninger, læringsdesign
Publisert 26. aug. 2019 14:22 - Sist endret 23. sep. 2020 14:39