Vurdering-Inspo

Vurdering-Inspo serien har et fokus på alternative måter å tenke vurdering og eksamen. Se og hør hvilken erfaring andre underviserer har om det å tenke anderledes rundt summativ eller formativ vurdering.

Hans Zeiner Henriksen, Førsteamanuensis ved Institutt for musikkvitenskap, snakker om sine erfaringer rundt digital skoleeksamen for førsteårs bachelorsstudenter.

Ketil Mathiassen, universitetslektor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) snakker om sine erfaringer rundt digital hjemmeeksamen.