Læringsassistenter i aksjon

Vi du styrke din kompetanse som læringsassistent eller finne ressurser til opplæring for læringsassistenter? Utforsk denne siden! 

Illustrasjonsfoto

For deg som blir læringsassistent

Nedenfor finner du videocase, refleksjonsoppgaver, oppsummering av forskning på læring og forslag til aktiviteter. 

Bli inspirert!

Møt de tre læringsassistentene vi følger gjennom samtaler og videocase.

For deg som underviser

På disse sidene kan du få vite mer om hvordan du kan integrere læringsassistenter i undervisningen, om nødvendig opplæring, og hvordan utdanningskvaliteten kan styrkes gjennom dialog med læringsassistentene. 

Hvorfor jobbe i grupper?

IllustrasjonsfotoLes mer om hvorfor vi har gruppearbeid ledet av læringsassistenter ved UiO.

Hva gjør en læringsassistent?

IllustrasjonsfotoLes mer, hør læringsassistenter fortelle og se videocase om rollen som læringsassistent.

Skape et godt læringsmiljø

Les mer og se videocase om hvordan du kan skape trygghet, aktivitet og motivasjon gjennom blant annet bli kjent-aktiviteter og forventningsavklaring.

Arbeid og aktivitet i gruppene

Les mer om hvordan arbeidet i gruppene kan se ut og hvilke aktiviteter du kan bruke.

Læringsassistent på digitale flater

Les mer om hvordan du kan jobbe som læringsassistent på digitale flater.

Skal du være kollokvieveileder?

Les mer om hvordan du kan forberede deg på å være kollokvieveileder. 

Hva lærer du som læringsassistent?

Les mer og se læringsassistenter fortelle om kompetansen du kan får som læringsassistent.

Eksterne ressurser

Et knippe ressurser vi kjenner til, som kan være til hjelp både for deg som vil utvikle deg som læringsassistent.