Kommunikasjon med studentene

Læringsassistenten Sigurd sitter ved bordet og snakker med studenter om en oppgave i historie

Læringsassistent Sigurd i samtale med studenter i historie

Hvordan vil du snakke med studentene? Hva slags dialog kan støtte studentenes læring og skape et trygt læringsmiljø? Studentene vi har snakket med forteller at de opplever det som viktig at læringsassistenten lærer seg navnene på alle i gruppen, evt. bruker navneskilt for å kunne henvende seg til hver enkelt med navn. De forteller også at det oppleves som utrygt og umotiverende å bli pekt ut for å avgi svar på spørsmål. Hvordan kan du som læringsassistent kommunisere med studentene for å skape aktivitet og trygghet?

Her er eksempler på situasjoner hvor læringsassistentene møter og jobber med gruppene på ulike måter. 

Å legge til rette for studentsamarbeid

Jobb med videocase 6: "Har du husket at du må ha en kjerne?", for å lære mer om hvordan man kan legge til rette for mer samarbeid mellom studentene. 

Å få studentene til å stille spørsmålene

Jobb med videocase 7: "Det spørs hvordan dere har tenkt å definere det?", hvor Sigurd jobber med å få gruppen til å stille de rette spørsmålene. 

Å få studentene til å svare på spørsmålet selv

Sigurd jobber med å få gruppen til å svare godt på spørsmålet i videocase 8: "Det er jo deres oppgave å finne ut".

Det er mye enklere enn det ser ut som

Å være støttende for studentene kan gjøres på mange måter. Jobb med videocase 9: "Det er mye lettere enn det ser ut som", for å reflektere nærmere rundt gode måter å støtte studenter på.