English version of this page

Rapporter

En del av LINKs mandat er også å formidle og synliggjøre forskning på høyere utdanning, undervisning og læring. 

Her finner du en oversikt over rapporter, artikler og andre typer forskningsformidling publisert av LINK.

Studentintervjuer

Medisin

Medisinstudentenes synspunkter på og opplevelser av egen utdanning - en kvalitativ undersøkelse.

Psykologi

Psykologistudentenes opplevelse av digital undervisning - en kvalitativ undersøkelse gjennomført november 2020.

Karriere

Studenters forhold til karriere og karrieretjenester på UiO - en kvalitativ undersøkelse våren 2021.

Rapporter i serien F-LINK

Pedagogical use of Canvas

Report on the use of Canvas in pilot courses at the Faculty of Educational Sciences

Sensorveiledninger

Sentrale spørsmål og avveininger rundt utforming av vurderingskriterier og sensorveiledninger.

A practical guide to feedback

How to give feedback that students actually use?

"Flipped Classroom" i praksis

Hvordan tilrettelegge for aktive læringsprosesser

Video i undervisning

Hvorfor bruke det, og hvordan?