A practical guide to feedback

Hvordan gi tilbakemeldinger som studenter faktisk tar i bruk? I denne rapporten om tilbakemeldinger finner du både et teoretisk grunnlag, hvordan tilrettelegge for tilbakemeldinger i undervisningsplanlegging og lenker til nyttige ressurser for både undervisere og studenter.

ForsidenRachelle Esterhazy fra LINK - Senter for læring og utdanning skriver i innledningen: "Feedback is among the most productive ways of supporting students in their learning. Some even go so far to claim that learning is hardly possible without receiving some kind of feedback information on your past performances and on how you can improve." Studenter føler ofte at de ikke får nok tilbakemelding på arbeidet de gjør. På den andre siden sier underviserne at de gir tilbakemeldinger som aldri blir brukt. I rapporten kan du lese om hvordan du kan planlegge for å unngå dette paradokset og effektivisere tilbakemeldingsprosessen. Rapporten introduserer dialogisk teori av tilbakemeldinger og gir flere praktiske eksempler og råd i både hvordan planlegge aktiviteter med formative tilbakemeldinger, hvordan formulere tilbakemeldinger som fremmer læring og hvordan lære studenter å bruke tilbakemeldinger på en god måte.