Video i undervisning - hvorfor bruke det, og hvordan?

Hva er videomediets sterke sider som undervisningsmedium? Hvordan bruke video best i undervisningen? Hvordan lage en god undervisningsvideo?

Bildet kan inneholde: produkt, møbler, nettsted, font, interiørdesign.I dette notatet ser vi på noen sentrale muligheter og begrensninger for video som undervisningsmedium, og viser hvordan vi i LINK har jobbet med å utnytte mulighetene, i ulike undervisningsaktiviteter på UiO.

I første del går vi gjennom de sentrale mulighetene og noen av hovedbegrensningene ved bruk av video i undervisning. I andre del går vi gjennom et utvalg av våre egne erfaringer på feltet, med videoproduksjon i store nettkurs og andre utdanningsopplegg som inkluderer video på UiO.