Omvendt undervisning

Omvendt undervisning, eller Flipped Classroom, er en pedagogisk metode som søker å endre måten vi lager et undervisningsopplegg på ved å snu opp-ned på hva som gjøres hvor og når.

Illustrasjon av lærer ved elektronisk tavle og studenter med bærbar PC.

Illustrasjon: Colorbox

Hva er omvendt undervisning?

Med omvendt undervisning menes det å snu om på et undervisningsopplegg slik at det man tradisjonelt gjør i forelesningen kan gjøres hjemme, og det man tradisjonelt gjør hjemme kan gjøres når man møtes på lærestedet. Et omvendt undervisningsopplegg ønsker å flytte den klassiske informasjonsoverføringen ut av forelesningssalen, og erstatte den med aktiv læring i form av f.eks. diskusjoner, gruppearbeid, arbeid med caser m.m. Tanken er at studentene tilegner seg basisinformasjon om et tema, en teori, viktige hendelser etc. før de kommer til det fysiske møtet med underviser (forelesning, seminar), og at tiden underviser har med studentene da kan brukes til å få raskere og dypere ned i stoffet ved at informasjonsoverføringen er tatt ut av disse møtene.

Hvordan ser omvendt undervisning ut i praksis?

Det finnes mange måter å gjennomføre et omvendt undervisningsopplegg på. Den metoden flest tenker på er å lage korte videoer som tar for seg den viktigste informasjonen om et tema som skal gjennomgås, som erstatter de 15-20 minuttene av en forelesning som normalt brukes til samme formål. Disse videoene ser studentene før de kommer til forelesningen, og når man møtes i forelesningssalen eller seminarrommet kommer de med nok kunnskap til å kunne ta del i en diskusjon eller begynne arbeidet med et case.

Blandet læring

Blandet læring eller blended learning er et mer generelt begrep som innebærer en kombinasjon av læring over digitale flater og ansikt til ansikt, i undervisningen. Omvendt undervisning eller flipped classroom er en av flere mulige metoder innen blandet læring.

 

 

 

 

Publisert 20. des. 2019 10:58 - Sist endret 20. des. 2019 10:58