Aktiv læring

Omvendt undervisning/flipped classroom

Omvendt undervisning, eller flipped classroom, er en undervisningsmetode som tar utgangspunkt i at undervisningstiden anvendes best til aktiv jobbing med fagstoffet, for eksempel gjennom diskusjoner og oppgaveløsing. 

Tips til aktiviteter

Det er mange måter en kan skape aktivitet i et undervisningsrom. På denne siden finner du mange tips til læringsaktiviteter som kan brukes i små og større grupper.

Responsteknologi i undervisning

På denne siden kan du få tips til aktiviteter som kan brukes i større og mindre grupper, samt lese om bruk av responsteknologi i form av klikkere.