Digitalisering

LINK er en sentral drivkraft i digitaliseringsarbeidet knyttet til undervisning på UiO. LINK støtter UiOs strategiske ledelse, fakulteter og undervisere med kompetanseutvikling for økt utdanningskvalitet. Blant annet bidrar LINK til utvikling, gjennomføring og oppfølging av fagmiljøenes undervisningsprosjekter, og har et spesielt ansvar for god anvendelse av digitale muligheter og videreutvikling av det digitale læringsmiljøet. 

Digitalisering av utdanning

LINK er UiOs spisskompetansemiljø for teknologifronten innen undervisning og læring og er en pådriver og aktiv støttespiller innen digitalisering av utdanning. 

Innovasjonsprosjekter

LINK yter støtte til strategiske utviklings- og innovasjonsprosjekter for å utvikle et helhetlig digitalt læringsmiljø. 

 

Støtte til digitalisering

Hvordan få midler og støtte til innovasjonsprosjekter knyttet til digitalisering av undervisning? LINK kan bidra i en søknadsprosess og delta i konkrete prosjekter.