Digitalisering av utdanningen

Digitalisering har stor innvirkning på på hvordan vi underviser, studerer og lærer og er et viktig bidrag for økt effektivisering og kvalitet i utdanningen. 

Bildet kan inneholde: illustrasjon, teknologi.
Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Digitalisering og ny teknologi skaper nye mulighetsrom for hvordan vi underviser og lærer. En viktig oppgave for LINK er å sikre at det er høy kunnskap og kompetanse på læringsteknologi og hvordan dette kan brukes for å styrke utdanningskvaliteten på UiO.  

Vi er ikke opptatt av å tilføre nye teknologi for teknologiens skyld. Snarere er fokuset at digitalisering og teknologi skal gi et kvalitetsmessig løft for UiOs underviserer og studenter. LINKs kompetanse ligger i oversetterrollen mellom teknologi og konkret pedagogisk praksis. Det vil si å synliggjøre hvordan læringsteknologi kan anvendes for å løse pedagogiske utfordringer i faktisk undervisning.

Dette gjør vi gjennom tett dialog og samarbeid med ledelse og undervisere på UiO. Dette tar blant annet form av inspirasjonsseminarer, kurs og rådgivning, ledelse av små og store innovasjonsprosjekter, videoproduksjon til bruk i undervisningen, læringsdesign og kompetanseheving. 

Publisert 20. des. 2019 10:59 - Sist endret 20. des. 2019 11:12