Innovasjonsprosjekter

LINK deltar i innovasjonsprosjekter knyttet til digitalisering av undervisning. Vi kommer enten inn som rådgivere i hele eller deler av prosjektene eller kan bidra inn med prosjektstøtte og -styring. 

Bildet kan inneholde: finger, hånd, illustrasjon, design, gest.
Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Det digitale læringsmiljøet er i konstant utvikling, pedagogisk praksis endrer seg og nye teknologiske muligheter dukker opp i høy hastighet. LINK er en pådriver for å utvikle, prøve ut og tilby nye tjenester og verktøy som beriker det digitale læringsmiljøet. Dette gjør vi i nært samarbeid og dialog med undervisere og fagmiljø på UiO. 

Vi har høy kompetanse på læringsdesign, læringsteknologi og nye pedagogiske praksiser og hvordan drive denne typen prosjekter fra start til mål. Om du har et ønske eller en ide til å endre din undervisning med hjelp av teknologi bidrar LINK gjerne med å konkretisere og gjennomføre ideen. 

På UiO i dag er det et stort tilfang av ulike former for teknologi som kan brukes i undervisningen på nye måter. Dette kan være et godt utgangspunkt for å gjøre enkle grep i din undervisning med store gevinster og effekter. 

Har du funnet spennende og innovativ teknologi du ønsker å prøve ut eller har tatt i bruk vil LINK gjerne høre om dette og være med og undersøke potensialet i dette. I noen tilfeller kan dette utvikle seg til større prosjekter som kan komme UiO som helhet til gode. Da kan det være aktuelt å søke midler til å etablere utviklingsprosjekter, noe LINK kan bistå med. 

 

Publisert 20. des. 2019 10:59 - Sist endret 20. des. 2019 11:15