Midler til innovasjonsprosjekter

LINK er en naturlig samarbeidspartner i innovasjonsprosjekter på UiO. Fakultetene har et gitt antall timer som kan benyttes til denne typen prosjekter. Det lyses også ut interne og eksterne midler til denne typen prosjekter, der LINK kan bistå i utforming av søknader og i ulike deler av prosjektene når de er i gang. 

Bildet kan inneholde: produkt, illustrasjon.
Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Prosjektstøtte

Hvert fakultet har en pott med timer hos LINK som kan benyttes til ulike former for støtte. Hva konkret som disse timene skal benyttes til er noe som avtales mellom fakultetet og LINK. 

Mer om bruk av prosjektstøttetimene

Interne og eksterne midler

LINK holder seg oppdatert på utlysninger til innovasjonsprosjekter knyttet til fremming av utdanningskvalitet og informerer om disse fortløpende på nettsidene, arrangementer og andre tilgjengelige kanaler. 

Prosjektklekkeri

I forbindelse med enkelte utlysninger arrangerer LINK prosjektklekkerier i LINKEN der vi inviterer alle interesserte undervisere og fagmiljø til å presentere sine ideer og få innspill til hvordan utforme sine prosjekter. Dette er en god arena for erfaringsutvekslinger og har vist seg nyttig for å spisse og utforme gode prosjektsøknader. Klekkeriene blir fortløpende annonsert på LINKS arrangementsider

UiOs strategiske midler for IT i Utdanning

UiO lyser årlig ut midler til kvalitetshevende tiltak og prosjekter knyttet til et overordnet tema innen digitalisering av undervisningen. Denne utlysningen kommer som regel rundt årsskiftet og sendes ut til fakultetene gjennom Ephorte. LINK har en koordinerende rolle i denne utlysningen og inviterer også til prosjektklekkerier. 

HKDIR: Utlysninger

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse(HKDIR) tilbyr ulike midler som retter seg mot styrking av kvalitet i utdanning. Årlig er det flere utlysninger direkte rettet mot UH-sektoren. Disse har ulik innretning når det kommer til størrelse på midler man kan søke om og varighet av prosjektene. Utlysningene annonseres på HKDIRs nettsider og LINK tar et ansvar for å informere om og koordinere dette på UiO. 

 

 

Publisert 20. des. 2019 12:52 - Sist endret 18. mars 2022 10:34