Digitalt læringsmiljø

Kunne du tenke deg å gi studentene dine større faglig utbytte av undervisningen? Vi kan hjelpe deg med ideer og løsninger til hvordan god læringsdesign og teknologi kan gjøre dette mulig.

LINK bistår UiOs enheter og undervisere med å ta i bruk digital teknologi i pedagogisk praksis.  Du kan også få hjelp med utvikling og gjennomføring av prosjekter der undervisning og teknologi står i sentrum.

Kurs, rådgivning og arrangementer
Vi tilbyr kurs, rådgivning og arrangementer for UiOs undervisere om læringsteknologi og god pedagogisk praksis.

Prosjekter
Bistand til utvikling og gjennomføring av prosjekter i feltet undervisning og teknologi

Tilgjengelig teknologi på UiO
Med det digitale læringsmiljøet mener vi UiOs portefølje av teknologier til bruk i undervisning og læring, for eksempel  Canvas, Futurelearn/MOOCs, podcast og studentresponssystem