Konsultasjons- og utviklingsarbeid

LINK utvikler studiekvalitet ved Universitetet i Oslo gjennom å samarbeide med fakulteter, institutter og andre faglige enheter.

LINK kan bistå med å

  • utvikle studieplaner
  • foreslå endringer i undervisnings- og formidlingsopplegg
  • delta i vurdering av studieprogrammer

Kurs og workshops

LINK organiserer lokale kurs og workshops i samarbeid med fagmiljøene. Etter avtale kan slike kurs og workshops inngå som en del av den universitetspedagogiske basisutdanningen.

Ta kontakt

Ansatte og fagmiljøer som har ønske om å sette i gang med lokalt utviklingsarbeid i samarbeid med LINK anbefales å ta koordinere initiativet med egen studiedekan, og ta kontakt med post@link.uio.no for videre planlegging og gjennomføring.