Eksempler

LINK har gjennomført en rekke konsultasjons- og utviklingsprosjekter for ulike fakulteter og fagmiljøer. Disse aktivitetene inkluderer:

  • Deltakelse i arbeid med studieplanrevisjoner
  • Utvikle kurs og seminarer for tilsatte på enhetene
  • Deltakelse i arbeid med evaluering av emner/programmer
  • Arbeid for å utvikle mer helhetlige læringsmiljø hvor digitalisering står sentralt
  • Planlegge og gjennomføre seminarlederkurs
  • Produksjon av MOOCs
  • Innlegg på interne seminarer/konferanser/samarbeid om workshops ved ulike enheter
Publisert 27. mars 2018 11:23 - Sist endret 27. mars 2018 11:23