Produsere læringsressurser

Undervisning i vår digitale tid gir muligheter til å støtte undervisningen på nye og kreative måter. Online diskusjonsgrupper, digitale oppgaver, videoer, podcast, spill og animasjoner er bare noen av formatene som kan brukes over digitale flater.

Illustrasjon med en rekke ikoner som kan representere ulike læringsressurser. Passer, kalkulator, penn, play-signal med mer.

Illustrasjon: Colorbox

Produksjon av læringsressurser i LINK

LINK kan være med deg i vurdering og produksjon av mange typer læringsressurser som kan brukes som innhold i et undervisningsopplegg. Vi produserer videoer, animasjoner og  lydfiler som kan brukes til undervisning og formidling. Vi gir også råd og veiledning om bruk av ulike verktøy og innholdsformater i et undervisningsopplegg.

Finnes det ressurser til dette da?

Å produsere filmer og digitale ressurser til et undervisningsopplegg kan noen ganger møte på utfordringen med at dette koster både tid og penger. Om du trenger råd til hvordan du enten kan produsere gode ressurser til en billigere penge eller hvordan du kan få støtte til å få gjennomført din ide, ta kontakt med oss.

Publisert 20. des. 2019 10:52 - Sist endret 7. apr. 2020 14:52