Digitale læringsomgivelser

Hva er det digitale læringsmiljøet?

Digitalisering og ny teknologi muliggjør utvikling av nye undervisningsformer, nye måter å samhandle og kommunisere på, og i det hele tatt hvordan vi opererer på universitetet og i samfunnet. På samme måte som det fysiske, psykiske og sosiale har mye å si på hvor mye og hvordan læring skjer på et universitet, så er det digitale et stadig viktigere element av læringsmiljøet. Sentralt i tanken om digitalt læringsmiljø er at det ikke er en endelig prosess og en endelig størrelse. Digitalt læringsmiljø blir ikke ferdig. Det er og vil være en pågående prosess med kontinuerlig endring som følge av samspillet mellom skiftende pedagogiske behov og teknologisk utvikling. 

Fra Fremtidsbildet for Digitalt Læringsmiljø ved UiO er det en ambisjon om å gi undervisere sammenhengende, fleksible og brukervennlige digitale muligheter til å praktisere og videreutvikle sin undervisning. Der digitalisering eller ny teknologi kan bidra til at man når satte mål, ønskes det at disse mulighetene skal tilgjengeliggjøres. Tilsvarende skal UiOs studenter møte et digitalt læringsmiljø som engasjerer og er enkelt å bruke i egne læringsaktiviteter.

LINKs arbeid med det digitale læringsmiljøet

LINK har bred kompetanse innenfor pedagogisk bruk av teknologi og hvilke muligheter som er tilgjengelig. Vi kan bistå med ideer og løsninger til hvordan et godt læringsdesign og teknologi kan gjøre at studentenes faglige utbytte øker.

LINK arrangerer kurs, seminarer og workshops som tar for seg enkeltteknologier i vår portefølje (Canvas, Mentimeter m.fl), pedagogiske perspektiver på bruk av teknologi (Flipped Classroom, teknologistøttet pedagogikk m.m) og søkerseminarer for miljøer som ønsker å søke midler fra interne eller eksterne tildelinger (Digital vurdering ved UiO, Digitaliseringsmidler fra DIKU osv.).

 

Publisert 20. des. 2019 12:51 - Sist endret 8. apr. 2020 10:50