Fysiske læringsomgivelser

Har du opplevd at gode ideer til gruppearbeid eller studentaktive læringsformer ikke lar seg gjennomføre fordi møblementet i undervisningsrommet er låst i et oppsett? Eller har du sett studenter som sitter og jobber sammen i improviserte omgivelser i kantina, i ganger eller i vinduer, kun fordi bygningen ikke har rom for gruppearbeid? Fysiske læringsomgivelser har noe å si for studenters læring!

Hva er fysiske læringsomgivelser?

Fysiske læringsomgivelser former måten vi underviser, lærer og forsker på. Det har også mye å si på kvaliteten på det som kommer ut av disse aktivitetene. På UiO er det nå et større fokus på hvordan vi designer slike omgivelser som kan støtte undervisningen som tilbys, forskningen som gjøres og læringen som studenter og ansatte gjennomgår.

I LINK ser vi på fysiske læringsomgivelser i et større perspektiv, og vi definerer læringsomgivelsene bredt. Definisjonen inkluderer

  • det fysiske designet av et undervisningsrom, et oppholdsrom eller andre rom hvor læring skjer, med møbler, verktøy og teknologi
  • hvem som har tilgang til læringsomgivelsen, hvordan organiseringen av omgivelsen foregår og i hvilken grad omgivelsen kan justeres for å kunne støtte ulike typer aktiviteter på best mulig måte.

Hvordan jobber LINK med fysiske læringsomgivelser?

LINK bidrar til arbeidet som gjøres på UiO for å bedre de fysiske og de digitale læringsomgivelsene som brukes i undervisning, læring og forskning. Vi har bred kompetanse innenfor læring, pedagogikk, teknologi og designprosesser og tar gjerne en prat dersom du har behov for rådgivning rundt design av fysiske læringsomgivelser. Vi samarbeider med fakultet/institutter, bibliotek og Eiendomsavdelingen for å finne de beste løsningene for våre studenter, undervisere og forskere.

Publisert 20. des. 2019 12:51 - Sist endret 8. apr. 2020 10:49