Læringsomgivelser

Fysiske læringsomgivelser

Fysiske læringsomgivelser har noe å si for studenters læring! LINK er en av aktørene på UiO som jobber med å sikre de beste, fysiske læringsomgivelsene for studenter, ansatte og forskere. 

Digitale læringsomgivelser

Det digitale læringsmiljøet blir ikke ferdig. Det er et pågående arbeid med et mål om best mulig utnyttelse av teknologi for studenter og ansatte, slik at mer og bedre læring skjer på ulike arenaer.