Nettbasert undervisning

MOOCs, globale nettkurs, åpne nettkurs - hva er forskjellen? Svaret er at det er glidende overganger og sjatterende nyanser. De er alle nettbaserte kurs som enten kan være frittstående kurs eller brukes i kombinasjon med andre former for undervisning. 

MOOCs

Med en MOOC (Massive Open Online Course) kan du nå ut til et globalt publikum! Her kan du lese om hvordan komme i gang og hvilken hjelp du kan få på veien.

Åpne nettkurs

Fleksible og åpne nettkurs kan brukes til forskjellige formål og brukergrupper. På UiO er det mange miljøer som tilbyr dette allerede, og LINK kan hjelpe interesserte miljøer med å komme i gang.