Produsere video og medieinnhold

Video, podcast og andre medieformater er på full vei inn i undervisning og forskningsformidling. Video og animasjoner kan skape entusiasme og gi liv til et faglig poeng. LINK gir råd om hvordan video kan inngå i en pedagogisk helhet.

to studenter som sitter og ser på en laptop, datamaskin, PC.
Studenter bruker medieinnhold i studiene. Foto: Jarli&Jordan/UiO

Inspirere og motivere

Videoformatet er egnet til å gi en levende og engasjerende framstilling av et fagfelt eller et undervisningsopplegg. Vi produserer filmer som inspirerer og motiverer til ditt fag.

Kjemiker lager instrument til forskningsaktiviteten sin

Flipped classroom

Undervisningsopplegg av typen flipped classroom baserer seg ofte på videoer som forberedelse til undervisningen. Vi har erfaring med en rekke produksjonsformater for video til omvendt undervisning

 Videofotograf filmer en mann foran grønnskjerm

Nettkurs og MOOC

LINK har laget de fleste MOOCene og større nettkursene som er publisert på UiO de seneste årene. Med en MOOC når man ut til et globalt publikum med undervisningen. 

Illustrasjonsbilde av begrepet MOOC. Massive Open Online Course

Videopresentasjoner

En vanlig form for kunnskapsformidling og undervisning på video er gjennom en videopresentasjon. Underviseren formidler sitt budskap ved hjelp av powerpointer og illustrasjoner i bakgrunnen.

Foreleser står foran grafikk som viser undervisningsinnhold

Kunnskapskanalen

Kunnskapskanalen er et samarbeidsnettverk for forskningsformidling mellom universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner, med sendeflater på NRK2. LINK koordinerer produksjoner for Kunnskapskanalen.

Forskningskanalens logo

LINK hjelper fagmiljøer på UiO med visuell forskningsformidling på nett og TV

Illustrasjon av fagområder

Veien videre

Det finnes mange bruksområder og produksjonsformer for video til undervisning og formidling.

Ta kontakt med post@link.uio.no for rådgivning eller forespørsel om ressurser til produksjon.

girls working with video production