Kunnskapskanalen

Bildet kan inneholde: tekst, diagram, font, design, teknologi.

LINK er koordinator for Kunnskapskanalen.

Formidling

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan formidle din forskning gjennom Kunnskapskanalen?

Kontakt

Yvonne Pettrém

Arild Boman

Kunnskapskanalen

Nett-TV

Kunnskapskanalen samarbeider med NRK om programsetting og sendeflater på NRK, og nettsiden nrk.no/kunnskapskanalen. De fleste tv-sendingene går på lørdager.

Medlemsinstitusjonene produserer egne programmer, og deler på sendeflaten. Kunnskapskanalen viser både enkle samtale- og foredragsproduksjoner, og dokumentarfilmer. LINK produserer også programmer til Kunnskapskanalen.

Produksjoner for Kunnskapskanalen kan tilpasses og brukes i andre medier, formidlingsaktiviteter og i undervisning.

Medlemsinstitusjonene

Kunnskapskanalen styres av et råd med representanter fra medlemsinstitusjonene:

Bakgrunn

Kunnskapskanalen startet i 1995. Kanalen er en videreføring av formidlingssamarbeidet Mediekultur fra 1985 og TV-Forum/Eurostep (norsk og europeisk satellittformidling), som virket fra 1987.

Kunnskapskanalen har 20-års jubileum i 2016. Her finner du historikk og milepæler.

Finansiering

Programmene produseres og finansieres av medlemsinstitusjonene via kontingenter og prosjektfinansiering. Medlemmene eier rettighetene til sine egne programmer.

Forskning og utvikling

Kunnskapskanalen omfatter også forsknings- og utviklingsarbeid innen kommunikasjon, bl.a. om formidlingsformer, i tv, nett og nettradio. Løpende publikumsforskning viser at seeroppslutningen om tildels krevende fagstoff er på høyde med programmer andre kanaler sender samtidig.