Video til inspirasjon og motivasjon

Filmmediet har gode muligheter til å fortelle historier om fag og fagformidlere som kan inspirere og motivere. Gjennom film møter man praktiske og menneskelige sider ved forskning og kunnskap. LINK lager en rekker videoformater hvor de gode historiene i faget løftes fram. 

student peker på skjerm foran Stian Kogler

Studenter ser på Stian Koglers prosjekt i organisk kjemi om organoider. 

Foto: Audun Bjerknes

Gå videre til spilleliste på Youtube med filmer vi har laget som inspirerer og motiverer

Publisert 20. des. 2019 10:53 - Sist endret 7. sep. 2020 00:28