Videopresentasjoner

I universitetssammenheng er videopresentasjoner kanskje den mest brukte formidlingsformen av akademisk fagstoff.

Bildet kan inneholde: tv-studio, stativ, kringkasting, teknologi, studio.

Oppsett i studio med grønnskjerm som kan byttes ut med powerpoint eller annen bakgrunn

Man skriver en fortettet versjon av en forelesning og presenterer denne direkte til kamera i et studio. I bakgrunnen har man en grønnskjerm, som gjør at man kan legge inn sine egne powerpointer i bakgrunnen av videoen. Denne typen videopresentasjon kan også gjøres fra kontoret eller ute "på location", altså et sted ute i virkelige omgivelser. 

Gå til spilleliste på Youtube som viser eksempler på videopresentasjoner fra LINK

Publisert 20. des. 2019 10:53 - Sist endret 24. feb. 2022 13:49