Visuell læring og formidling

Ønsker du å ta i bruk video i undervisning og forskningsformidling ved UiO? LINK hjelper med å produsere video, og med å velge det formatet og de publiseringskanalene som er riktig for deg.  

Video og animasjoner kan skape entusiasme og gi liv til et faglig poeng. LINK gir råd om hvordan video kan inngå i en pedagogisk helhet.

LINK produserer

  • forskningsformidling på nett og TV
  • videoer til nettkurs og MOOCs
  • videoer til flipped classroom-opplegg
  • demonstrasjoner av ferdigheter eller oppgaver
  • dramatiseringer av dilemmaer, caser og faglige historier
  • animasjoner
  • promoteringsfilmer
  • dokumentasjon av prosesser

Ta kontakt med link-m@link.uio.no for å komme i gang med videoproduksjon.

Kunnskapskanalen

Som del av LINKs arbeid med visuell formidling koordinerer vi produksjonen av programmet Kunnskapskanalen, som formidler forskning på NRKs sendeflater hver lørdag.