Vurdering og tilbakemelding

Vurdering av arbeid og gode tilbakemeldinger til både studenter og kollegaer er uvurderlige verktøy i læringsprosessen. Her kan du finne nyttig informasjon om ulike vurderingsformer og tips til hvordan du kan bli enda bedre i en veiledningssituasjon.

Formativ vurdering

Formativ vurdering er vurderingssituasjoner som skjer underveis i læringsløpet, og som har som hovedhensikt å hjelpe studentene videre i læringsprosessen. Formativ vurdering omtales ofte som vurdering for læring. Her kan du finne informasjon om formative vurderingssituasjoner, og tips til forskjellige måter dette kan gjøres på.

Summativ vurdering

Summativ vurdering har som hensikt å gi en endelig kvalitetsvurdering av et sluttprodukt, for eksempel ved å sette en karakter på en eksamensbesvarelse. Summativ vurdering omtales ofte som vurdering av læring.

Kollegaveiledning

Kollegaveiledning er ikke så enkelt som man kan forestille seg, men svært givende når man får det til. LINK hjelper UiOs undervisere med å komme i gang med kollegaveiledning, samt hjelp til å utvikle veiledningen utover begynnerstadiet og dermed utover det man allerede gjør

Sensorveiledninger

Fra høsten 2018 er bruk av sensorveiledninger obligatorisk ved Universitetet i Oslo. Her kan du finne informasjon om hvordan dette

Rapport om sensorveiledning