Kollegaveiledning

Kollegaveiledning er ikke så enkelt som man kan forestille seg, men svært givende når man får det til. LINK hjelper UiOs undervisere med å komme i gang med kollegaveiledning, samt hjelp til å utvikle veiledningen utover begynnerstadiet og dermed utover det man allerede gjør.

Kollegaveiledning brukes for å utvikle kompetanse i møtet med nye utfordringer, for å etablere fellesskap, for å få nye perspektiv på slitne rutiner og tradisjoner og for kolleger som kan ha bruk for kollegial støtte. Slik veiledning er like viktig for nytilsatte som for kolleger med lang fartstid. LINK har utviklet en åpent tilgjengelig nettressurs om kollegaveiledning som steg for steg tar deg gjennom ulike redskaper og teknikker som kan benyttes av alle som underviser.

Publisert 20. des. 2019 12:50 - Sist endret 5. mai 2020 13:58