Velkommen til Kunnskapsbanken!

En ny versjon av kunnskapsbanken er under produksjon og er forventet ferdig 2021/2022.

Modul 1: Hvorfor Universitetspedagogikk

Modul 1 illustrasjonI denne modulen får du en oversikt over endringene i høyere utdanning de siste tiårene, hvilke utfordringer sektoren står ovenfor på utdanningsfeltet, og hvilke synspunkter vitenskaplige ansatte har på studiekvalitet.

Modul 2: Hvordan lærer studenter?

Modul 2 illustrasjonDenne modulen tar for seg noen vesentlige forhold for studenters læring og lærerens muligheter for å tilpasse undervisning til disse forholdene.

Modul 3: Undervisningsplanlegging

Modul 3 illustrasjonI denne modulen vil vi ta for oss sentrale aspekter ved undervisningsplanlegging gjennom en didaktisk relasjonstilnærming.

Modul 4: Veiledning

Modul 4 illustrasjonI denne modulen fokuserer vi på det å gi tilbakemeldinger på akademiske tekster. Prinsippene som blir brukt er knyttet til et PhD-nivå, men kan også brukes på master og bachelornivå.

Modul 5: Eksamen og vurdering

Modul 5 illustrasjonI denne modulen ser vi nærmere på vurdering og eksamensordninger i høyere utdanning, og hvorfor disse er viktig for studenters læring.

Modul 6: Kollegaveiledning

Modul 6 illustrasjonI denne modulen belyser vi tenkningen bak kollegaveiledning og hvilke funksjoner slikt arbeid kan ha. I tillegg viser vi to helt konkrete metoder som kan benyttes i kollegaveiledning.

Modul 7: Digitale verktøy og undervisningsmetoder

Modul 7 illustrasjonEksempler på undervisningsmetoder og digitale verktøy du kan bruke til undervisning.