Universitetspedagogikk: ofte stilte spørsmål

Lurer du på noe om det universitetspedagogiske programmet? Her finner du en oversikt over ofte stilte spørsmål. 

Hvor jeg skal henvende meg for å få dokumentasjon på gjennomførte kurs i det universitetspedagogiske utdanningsprogrammet?

Kursbevis for fullført Universitetspedagogisk utdanning blir send ut i begynnelse av det påfølgende semesteret du fullførte (200 timer).
Ønsker du en bekreftelse for fullført modul?  Ta kontakt med oss på e-post kurs@link.uio.no

Hvordan søke opptak til Kurs i universitetspedagogikk?

For å legge inn en søknad om opptak til Kurs i universitetspedagogikk må du gjøre det i vår søkeportal. Denne kommer du til ved å trykke på "Påmelding"- knappen når du er inne på siden som omhandler kurset du ønsker å søke til. 

Du kan også gå direkte inn i søkeportalen og legge inn søknaden din.

Hvordan vet jeg at søknaden er registrert?

Du vil motta en automatisk kvittering på epost innen en time når vi har mottatt søknaden din. Dersom du ikke har mottatt kvittering/bekreftelse så har ikke din søknad blitt registrert.

Når får jeg vite om jeg har fått plass?

Du får svar på søknaden din innen to uker etter utløp av søkandsfristen. Bekrefter du ikke at du tar imot tilbudet, mister du plassen.

Hvordan er det universitetspedagogiske programmet bygd opp?

Programmet består av felles introduksjonsdel, valgfrie moduler og deltakelse i pedagogisk utviklingsarbeid ved egen enhet (til sammen 200 timer). Du kan lese mer om programmets oppbygning på denne siden.

Koster det noe å ta universitetspedagogiske kurs?

Programmet er gratis for ansatte ved UiO. 

Are there courses offered in English?

Yes, we offer courses in English. Please see information here 

Er programmet for faste eller midlertidig ansatte?

Programmet tilbys alle ansatte i vitenskapelige stillinger. Ifølge ansettelsesvilkårene ved UiO er programmet obligatorisk for de som ikke kan dokumentere universitetspedagogisk utdanning ved ansettelse i fast vitenskapelig stilling.

Midlertidig vitenskapelige ansatte ved Universitetet i Oslo bes konsultere eget fakultet om hvilke retningslinjer som gjelder ved din enhet for deltakelse i den universitetspedagogiske basisutdanningen. De som gjennomfører basisutdanningen får et kurstilbud tilsvarende det som tilbys faste vitenskapelige ansatte.

Må jeg ta kurs når jeg er ansatt i bistilling?

Kravet til vitenskapelige ansatte i bistilling (II-stilling) er at man minst har gjennomført universitetspedagogisk utdanning tilsvarende 75 timer. 

Generelt vil dette kravet anses som oppnådd når deltakerne har deltatt i alle samlinger og aktiviteter i Fellesdelen, med unntak av at personer i bistillinger ikke trenger å levere et større selvstendig utviklingsarbeid. Personer i bistillinger kan - hvis man ønsker det - levere inn dette utviklingsarbeidet og de vil da få godkjent hele Fellesdelen (120 timer).

Når starter kursene?

Fellesdelen (norskspråklig) starter hver høst og hver vår. Fellesdelen på engelsk veksler mellom kurs for faste ansatte og kurs for midlertidige ansatte. For informasjon om de andre modulene, se kurskalenderen

Hvordan melder jeg meg på?

I kurskalenderen finner du en oversikt over kurstilbudet vårt. Når du klikker deg inn på siden for hvert kurs finner du en knapp som heter "påmelding". Her kan du melde deg på elektronisk.

Hva må jeg gjøre for å få kursene mine godkjent?

Kravet for å få godskrevet et kurs i universitetspedagogikk, er at man har fulgt minimum 80 % av samlingene og at alle arbeidskrav er godkjent.

Kan jeg få fritak fra det universitetspedagogiske programmet?

Du kan få fritak dersom du kan dokumentere universitetspedagogisk utdanning ved ansettelsen. Se reglene for vurdering og vektlegging av universitetspedagogisk basiskompetanse. Dette avgjøres i forbindelse med ansettelsen.

Hva om jeg ikke trenger et kurs, men vil ha hjelp til å utvikle et studieprogram på eget institutt/fakultet?

LINK tilbyr en konsultasjonstjeneste for fakultetene, der vi kan støtte arbeid med utvikling av utdanningskvalitet. Du kan lese mer om dette tilbudet på denne siden.

Jeg skal søke professoropprykk eller stilling ved UiO. Hvilke krav stilles til universitetspedagogisk utdanning?

Det nasjonale kravet om universitetspedagogisk utdanning er på 200 timer. Dette kravet er forskriftsfestet i «Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger»

Ved søknad om professorat/professoropprykk er hovedregelen at dette kravet skal være oppfylt på ansettelsestidspunktet. Førsteamanuenser som ikke har fullført universitetspedagogisk utdanning pålegges å oppfylle kravene innen to år fra tiltredelse. Se «Regler for ansettelse i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO»

Kravet om 200 timer gjelder ikke dersom du fullførte den universitetspedagogiske utdanningen før 1. september 2019 i henhold til daværende retningslinjer. Se punkt 1.1.1 i «Regler for praktiseringen av kravet om universitetspedagogisk basiskompetanse ved UiO»:

Dersom du påbegynte den universitetspedagogiske utdanningen før 1. september 2019 uten å fullføre hele programmet, gjelder nåværende retningslinjer (200 timer).

Hvor kan jeg melde meg på LINKs nyhetsbrev?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

 

Kontakt med oss på e-post: kurs@link.uio.no
Ta kontakt med administrativ koordinator

 

Publisert 27. mars 2018 10:38 - Sist endret 25. feb. 2022 15:03