English version of this page

Universitetspedagogisk utviklingsarbeid

Dette kurset har fått nytt design og tilsvarer det som tidligere het Pedagogisk utviklingsarbeid ved egen enhet. 

Språk, opptakskrav, søknadsfrist og omfang

 • Kurset går parallelt på norsk og engelsk
 • Opptaksperioden for høstsemestret 2022 er stengt
 • Søknadsfristen er 05.12.2022 for opptak til vår 2023
 • Opptakskrav: Fullført Fellesdel
 • 50 timer 
 • Alle i faste vitenskapelige stillinger og alle i midlertidig vitenskapelige stillinger ved UiO

Samlingsdatoer høst 2022

Tema: Universitetspedagogisk utviklingsarbeid
Kurset går vekselvis på norsk og engelsk

 • 01. september  12:1515:15 
 • 28. september  09:15–12:15 
 • 01. november   12:1515:15 
 • 08. desember   09:15–12:15 

Samlingsdatoer vår 2023

Tema: Universitetspedagogisk utviklingsarbeid
Kurset går vekselvis på norsk og engelsk

 • 02. februar  12:1515:15 
 • 28. februar 09:15–12:15 
 • 14.april   12:1515:15 
 • 31.mai   09:15–12:15 

Canvas

Dette emnet bruker Canvas i undervisningen. Se tips og veiledninger for Canvas.

 Logg på Canvas 

Hvorfor dette kurset?

I dette kurset får du mulighet til å fordype deg i en universitetspedagogisk tematikk/problemstilling du er særlig opptatt av. Kurset er organisert rundt universitetspedagogiske utviklingsarbeid som hver enkelt deltaker utformer og arbeider med gjennom semesteret. Arbeidet foregår i samarbeid med øvrige kursdeltakere og kursleder fra LINK.

Mål med arbeidet er å

 • videreutvikle universitetspedagogisk kompetanse, repertoar og refleksjon gjennom erfaringsdeling og felles utforskning av relevant litteratur
 • videreutvikle kompetanse på og refleksjon omkring pedagogisk utviklingsarbeid og hvordan relevant forskning kan oversettes til din kontekst og praksis
 • styrke kompetanse på kollegialt samarbeid om undervisningsutvikling

Eksempler på utviklingsarbeid kan være å

 • prøve ut nye læringsaktiviteter og/eller vurderingsformer
 • integrere utvikling at studentenes evne til akademisk skriving og/eller kildekompetanse i emne- eller programdesign
 • styrke koplingen mellom forskning og utdanning/å involvere studentene i forskning
 • styrke arbeidsrelevansen i utdanningen
 • inkludere/styrke utdanning for bærekraft
 • redusere frafall
 • utvikle et universelt utformet læringsmiljø
 • skape et inkluderende læringsmiljø
 • styrke studentene faglig-sosiale tilhørighet
 • involvere studentene som partnere i undervisning og undervisningsutvikling
 • involvere læringsassistenter i emne/program

Organisering

 • Gjennom kurssemesteret jobber du med eget utviklingsprosjekt. Prosjektet kan gjerne være et samarbeidsprosjekt. Vi anbefaler å forankre utviklingsprosjektet i ditt fagmiljø, gjennom å utforme arbeidet i dialog med kolleger og /eller institutt- eller programledelse. Prosjektet kan gjerne være koplet til en utfordring ditt institutt/program har identifisert.
 • Basert på valgt tematikk/prosjekt deler vi inn i grupper på ca. 10 deltakere (størrelsen vil avhenge av antall påmeldte). 
 • Gruppene møtes fire ganger pr. semester, sammen med kursleder fra LINK. Andre ressurspersoner kan også bli involvert i gruppens arbeid. Mellom møtene jobber deltakerne med sine utviklingsprosjekter, med utvalgt litteratur og med å forberede presentasjoner og diskusjoner i møtene, samt med respons til de andre i gruppen. I det siste møtet presenterer deltakerne sine utviklingsprosjekter. 

Kurskrav

 • Etter opptak får du tilsendt et nettskjema der du skal beskrive tema/problemstilling/prosjekt du skal jobbe med gjennom kurssemesteret. 
 • 80% oppmøte samt aktivt arbeid og samarbeid i og mellom møtene

Påmelding

Våren 2023

Søknadsfrist: 05.12.2022 
 

Meld deg på!