English version of this page

Ett klikk fra kunnskap? Kildebruk og læring for generasjon digital

Praktisk informasjon

Språk, opptakskrav, søknadsfrist og omfang

 • Norsk
 • Søknadsfristen er 19.09.2022 for opptak til høst 2022
 • Fellesdelen må være påbegynt og helst gjennomført før du tar kurset
 • 30 timer fordelt på tre halve dager med kurssamling og arbeid mellom samlingene

Samlingsdatoer høst 2022

 • Kursdager: tre halve dager med kurssamling og arbeid mellom samlingene
 • Et refleksjonsnotat innleveres i etterkant av responsseminaret. 

Tema: Ett klikk fra kunnskap? Kildebruk og læring for generasjon digital

 1. 10.oktober 2022 12:0015:45 i LINKEN Georg Sverdrups hus
 2. 11.oktober 2022 09:1512:00 LINKEN Georg Sverdrups hus
 3. 18.november 2022 12:0015:45  LINKEN Georg Sverdrups hus

Hvorfor dette kurset?

Bruk av kilder står sentralt i studentenes læring. Hvordan kan vi integrere aktiviteter som fremmer studentens faglige, kritiske og etiske bruk av kilder i undervisningen?

Studenter skal utvikle sin kunnskap innenfor faget de studerer basert på en rekke kilder. Dette er krevende når tilgangen til ulike kunnskapskilder som litteratur, forskningsdata og annen informasjon er tilnærmet ubegrenset. Enten formålet er å skrive en oppgave, forberede seg til diskusjon i seminarer eller forstå pensumlitteraturen, tar studenter i bruk ulike former for informasjon og søkeverktøy.

Dette kurset fokuserer på hvordan du som underviser kan legge til rette for aktiviteter som fremmer studentens faglige, kritiske og etiske bruk av kilder og søkemetoder. Kurset adresserer også aktiviteter som forebygger plagiering.

På dette kurset vil vi arbeide med

 • Perspektiver på studentenes litteratur- og kildebruk
 • Faglig informasjon i digitale og fysiske kontekster
 • Eksempler fra ulike undervisningssituasjoner
 • Læringsaktiviteter som fremmer studentenes kritiske vurdering av litteratur og andre kilder, samt redelig bruk av kilder

Arbeid mellom samlingene

 • Utvikle læringsaktiviteter
 • Møter med bibliotekets fagpersoner
 • Skrive notat om utviklingsarbeid innen egen​​​​ undervisning som legges frem på siste samling

Organisering

Kurset består av tre halve kursdager og en periode for utvikling av egne undervisningstiltak. Kurset er et samarbeid mellom UB og LINK og inkluderer samarbeid med fagperson fra Universitetsbiblioteket innenfor deltakernes fagområder. De to første kursdagene veksler mellom

 • introduksjoner til grunnleggende perspektiver 
 • diskusjoner rundt eksempler og egne erfaringer 
 • undervisningsplanlegging
 • dialog med fagpersoner fra Universitetsbiblioteket 

Tredje kursdag er et responsseminar der deltakerne skal presentere egne undervisningstiltak. Et refleksjonsnotat innleveres i etterkant av responsseminaret. 

Påmelding

Søknadsfrist 19.09.2022

Meld deg på kurset!