Integrering av kunnskaper, ferdigheter og formål i undervisning

Kurset holdes på engelsk.

Se hele kursbeskrivelsen