English version of this page

Forskningsveiledning

Praktisk informasjon

Språk, opptakskrav, søknadsfrist og omfang

 • Kurset går vekselvis på norsk og engelsk.
 • Søknadsfristen er 30.11.2022 for opptak til vår 2023
 • Fellesdelen må være påbegynt før du tar kurset
 • 30 timer 

Samlingsdatoer vår 2023

 • Kursdager: 2 hele dager + 1/2 dag
 • Arbeid før/mellom samlingene: Skrive notat om et utviklingsarbeid innen egen veiledning som legges frem på siste samling.

Tema: Forskningsveiledning

 1. 02.mars 2023 09:0016:00 i LINKEN Georg Sverdrups hus
 2. 03.mars 2023 09:0016:00 LINKEN Georg Sverdrups hus
 3. 29.mars 2023 12:0016:00 LINKEN Georg Sverdrups hus

Samlingsdatoer høst 2023

 • Kursdager: 2 hele dager + 1/2 dag
 • Arbeid før/mellom samlingene: Skrive notat om et utviklingsarbeid innen egen veiledning som legges frem på siste samling.

Tema: Forskningsveiledning

 1. datoer kommer  09:0016:00 i LINKEN Georg Sverdrups hus
 2. datoer kommer  09:0016:00 LINKEN Georg Sverdrups hus
 3. datoer kommer 12:0016:00 LINKEN Georg Sverdrups hus

Canvas

Dette emnet bruker Canvas i undervisningen. Se tips og veiledninger for Canvas.
 

 Logg på Canvas 

Hvorfor dette kurset?

Å veilede kandidater i deres avhandlingsarbeid er en viktig oppgave for vitenskapelig ansatte. Siktemålet med dette kurset er å etablere en møteplass der deltakerne kan få innsyn i ulike veiledningspraksiser.  Gjennom deling av erfaringer, utfordringer og diskusjon av dilemmaer og mulige tiltak, legger vi til rette for at veiledere kan bli inspirert til å videreutvikle sine egne veiledningsstrategier og veiledningskulturer. Kurset tematiserer veiledning både på MA- og PhD-nivå.

På dette kurset vil vi arbeid med

 • Veilednings- tradisjoner og kulturer ved UiO
 • Relasjonen mellom veileder og kandidat
 • Emosjonelle aspekter ved veiledning
 • Veiledning og ambisjoner
 • Utfordringer for kandidater og veiledere i ulike faser av veiledningen
 • Verktøy for tilbakemeldinger på skriftlig arbeid
 • Kvalitetssikring av veiledning
 • Internasjonalisering og veiledning
 • Etiske retningslinjer for veiledere

Organisering

Kurset starter med et forarbeid som ligger til grunn for samtaler og felles diskusjoner som har til hensikt å identifisere veiledningskulturer ved egen institusjon. Deretter organiseres tematiserte drøftinger omkring ulike aspekter ved veiledning, som følges opp med korte etterlesninger og kommentarer fra kursholderne.

I løpet av kurset arbeides det også med å identifisere områder der deltakerne kan tenke seg å utvide sitt eget veiledningsrepertoar. Gruppearbeid og erfaringsutveksling suppleres med presentasjoner av forskningsresultater, relevante regelverk og praktiske tips på området. Dette legger grunnlag for et  eget utviklingsarbeid som deltakerne skal gjennomføre mellom samlingene. Hensikten er å få prøvd ut noen nye strategier for veiledning av MA- eller PhD- kandidater, og reflektere systematisk over utviklingsarbeidet. De nye strategiene kan gjerne (men må ikke) utføres i samarbeid med kolleger i eget miljø, for eksempel i form av gruppeveiledning. Arbeidet skal munne ut i en rapport. I løpet av kurset får man tilbakemelding på rapporten, både fra andre deltakere og fra kurslederne.