English version of this page

Store valgmoduler

Hver modul går over 30 timer. Innhold i modulene, dato for samlinger og påmelding finner du under hver modul

Store valgmoduler

Forskningsveiledning
2 hele dager + 1/2 dag
Siktemål med dette kurset er at deltakerne kan få innsyn i ulike veiledningskulturer som eksister ved Universitetet, og at de kan bli inspirert til å videreutvikle sine egne veiledningsstrategier. Kurset holdes på norsk og engelsk

Vurdering og eksamen
Kurset reflekterer over og utforsker utforming og bruk av ulike vurderingsformer og former for tilbakemelding slik at disse bidrar til god kvalitet i utdanningen
Kurset holdes på engelsk

Integrering av kunnskaper, ferdigheter og formål i undervisning
 2 hele dager + ½ dag
I dette kurset vil vi jobbe med ulike undervisnings-"verktøy" og tilnærminger som stimulerer studenter til kritisk refleksjon over egen læring. Kurset holdes på engelsk

Skrive for å lære (del 2 påbygning til stor modul)  
2 samlinger á 5 timer, vanligvis en gang i året.
Denne modulen fokuserer på prosessorientert skriveveiledning.
Kurset kan tas som liten modul (kun del 1) eller stor modul (del 1+2)
Kurset holdes på norsk

Undervisningsplanlegging for studentaktiv læring
Kurset holdes på engelsk. 2 hele dager + ½ dag

Ett klikk fra kunnskap? Kildebruk og læring for generasjon digital
3 halve dager
Dette kurset fokuserer på hvordan du som underviser kan legge til rette for aktiviteter som fremmer studentens faglige, kritiske og etiske bruk av kilder og søkemetoder. Kurset adresserer også aktiviteter som forebygger plagiering. Kurset holdes på norsk