Skrive for å lære (del 2 Påbygning til stor modul )

Praktisk informasjon

Språk, opptakskrav, søknadsfrist og omfang

 • Norsk
 • Opptaksperioden for vårsemestret 2022 er nå stengt
 • Fellesdelen må være påbegynt før du tar kurset
 • 30 timer (sammen med liten modul)
 • For å få kurset godkjent, må du ha vært til stede på minimum 80 % av samlingene og ha fullført oppgavene utenom samlingene

Samlingsdatoer vår 2022

 • Kursdager: 2 samlinger à 5 timer (påbygning til stor modul)
 • Arbeid før/mellom samlingene: Lese og oppsummere tekster. Dele og kommentere utkast.

Tema: Skrive for å lære - Påbygning del 2

 1. 16. mars 2022 10:0015:00 i LINKEN Georg Sverdrups hus
 2. 06.april 2022 10:0015:00 LINKEN Georg Sverdrups hus

Canvas

Dette emnet bruker Canvas i undervisningen. Se tips og veiledninger for Canvas.
 

 Logg på Canvas 

Hvorfor dette kurset

Skriving er en viktig arbeidsform for å tilegne seg et fag. Faglig skriving spenner fra spontane former for skriving til strukturerte arbeider over måneder og år. Studentene utvikler sin forståelse av fag og av skriving gjennom mindre og større skrivearbeider, med og uten formell vurdering. Kurset tar utgangspunkt i prosessorientert skriving, der tilbakemeldinger og omarbeiding bidrar til bevissthet omkring lærings- og skrivestrategier hos både lærere og studenter.

Kurset har to deler, hvorav første del kan tas som en selvstendig, liten modul. 

Del 2 (påbygning til stor modul): Prosessorientert skriveveiledning

Å arbeide prosessorientert med skriving betyr gjerne å jobbe aktivt med tilbakemeldinger og bearbeide tekst. Men hva slags tilbakemeldinger er nyttige i arbeidets ulike faser? Og hvor mye er passe?

I dette kurset vil vi gå inn på hvordan oppgaveforming og skrivestøttende tilbakemeldinger kan bedre studentenes faglige forståelse, kommunikasjon og tekstbevissthet. Deltakerne får prøve ulike måter å gi feedback på, som formativ bruk av rubrikker og arbeid i responsgrupper. 

På dette kurset vil vi arbeide med

 • Å forme skriftlige oppgaver for ulike formål
 • Å beskrive kravene til skriving i faget det gjelder
 • Å gi tydelige tilbakemeldinger på skriftlige arbeider

 

Organisering

Kurset er et samarbeid mellom LINK og Akademisk skrivesenter. Kurset tas som stor modul (del 1 + 2).

Hovedvekten ligger på å prøve ut arbeidsformer som kan brukes i undervisning og veiledning.

Kurset vil gå enten som fysisk workshop eller digitalt på Zoom, avhengig av smittevernsituasjonen. Ved digitale samlinger blir det veksling mellom online- og offline-arbeid.