Kronikkurs for masterstudenter ved HF, SV og SUM

Har du lyst til å lære å formidle resultatene fra masteroppgaven din?

Alle deltagerne må skrive et utkast til kronikk i forkant av kurset (rundt et par sider). Et mål er å få publisert noen av kronikkene i norske medier.

Kronikkurs for masterstudenter som leverer masteroppgaven denne våren ved HF, SV og SUM.

Debattredaktørene Erik Tornes og Eivind Lauritsen vil lære deg hvordan du skriver en kronikk med utgangspunkt i oppgaven din.

Meld deg på nå!

Frist: Onsdag 29. mai

Straks etter søknadsfristens utløp vil du få beskjed om du har fått plass på kurset. De som får plass blir bedt om å levere et utkast til kronikk innen onsdag 5. juni.

Kursholder vil forklare hva som kjennetegner en god kronikk, men her er noen tips som kan være nyttige når du skal skrive et utkast:

  • Teksten kan ha maks 6000 tegn (inkl. mellomrom, tittel og ingress)
  • Lag en kort tittel (maks en linje) som vekker nysgjerrighet
  • Ha med en ingress (helst ikke mer enn tre linjer) der du kommer med hovedbudskapet
  • Unngå fagterminologi og fremmedord
  • Unngå fotnoter
  • Bruk ditt engasjement - Hvorfor er dette viktig?
  • Hold deg til ett, maks to poeng i teksten

Formen på en kronikk må ikke nødvendigvis følge en fast oppskrift, men det er vanlig at kronikken har et hovedbudskap som forfatteren redegjør for i teksten. Helst på en nyansert måte, med et språk som kan leses av mange (uten fagterminologi). Start gjerne med hovedpoenget før du forklarer og viser hvorfor dette er viktig. Leseren må lett kunne skille mellom fakta/dokumentasjon og dine egne meningsytringer. Avslutningen kan gjerne understreke hovedpoenget.

Kurset er gratis.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Vilde Paalgard (HF) eller Anita Wold (SV) eller Charlotte Kildal (SUM).

Arrangør

HF, SUM og SV
Emneord: Kronikkurs, kronikk, mediekurs
Publisert 11. apr. 2019 14:25 - Sist endret 6. nov. 2019 15:53