Alfabetisk oversikt over registrerte studentforeninger

 • Acem Ung
  Studentforening ved UiO for de som er interessert i Acem-meditasjon
 • African Student Association
  Dette er en forening som er åpen for alle studenter både innlands og internasjonalt. Vi har fokus på Afrika som kontinent, både faglig og sosialt.
 • Akademisk bridgeklubb
  Klubb for kortspillet bridge. Turneringsbridge under Norsk bridgeforbund.
 • Akademisk Korforening
  UiOs offisielle blandede kor
 • Akademisk Skytterlag
  Akademisk Skytterlag har tradisjonelt rettet seg mot studenter ved UiO. Vi har medlemmer fra alle fakultetene, men også fra Menighetsfakultetet, Høgskolen i Oslo, BI og Politihøgskolen.
 • Amnesty Jus Oslo
  Amnesty Jus Oslo (AJO) er en undergruppe av Amnesty International Norge som holder til på det juridiske fakultet.
 • Amnesty Student Blindern
  Amnesty Internationals studentforening ved Universitetet i Oslo, campus Blindern.
 • Arbeiderbevegelsens studentliste (A-lista)
  A-lista sitt formål er å fremme saker som angår studentene ved Universitetet i Oslo ovenfor universitetet selv, andre organisasjoner og nasjonale myndigheter.
 • Arbeiderpartiets Studentlag i Oslo
  Arbeiderpartiets Studentlag i Oslo skal være et samlingspunkt for studenter, unge akademikere og unge profesjonsutdannede i Oslo Arbeiderparti.
 • Argument tidsskrift
  Argument er et prisvinnende, tverrfaglig og tverrpolitisk studentmagasin med bred profil.
 • Arkeologisk studentforening og fagutvalg
  Faglig og sosial studentforening for studenter innenfor studieretningen arkeologi. Vi arrangerer ulike sosiale sammenkomster og er bindeleddet mellom studentene og administrasjonen /instituttet.
 • Arrangementsforeningen Eilert
  Arrangementsforeningen Eilert jobber for å forbedre det faglige og sosiale miljøet for sosiologistudenter ved Universitetet i Oslo.
 • Art of Living Studentforening Oslo
  Art of Living tilbyr aktiviteter som fjerner stress, gir en følelse av tilhørighet, gjenoppretter de menneskelige verdiene og oppmuntrer alle til å møtes i hyllest og tjeneste til livet.
 • A Scalpella
  - Blandakor for medisin-, odontologi-, helseledelse og ernæringsstudenter
 • Attac Studentlag Blindern
  Den internasjonale bevegelsen ATTAC har som mål å gjenvinne den demokratiske styringen av samfunnet. Vi jobber for at mennesker og miljø skal gå foran penger og profitt.
 • BABEL Filmklubb
  Filmklubb som fokuserer på film fra Midtøsten og Nord-Afrika.
 • Blindern pøbbingo forening
  Blindern pøbbingo har som formål å invitere studenter i Oslo på pøbbingo. Dette vil vi skal skape en god opplevelse av pub og pubkultur.
 • Blindern Rockeswing
  Vi er en forening som holder til på Blindern som danser og holder kurs i folkelige rockeswingformer.
 • Byråkratene
  Studentforening for Offentlig Administrasjon og Ledelse
 • Bøygen
  Bøygen er et litterært tidsskrift drevet på idealistisk basis av masterstudenter ved HF-faktultetet ved Universitetet i Oslo.
 • Cabaret Intime
  Cabaret Intime er Juristforeningens revygruppe og kulturelle alibi.
 • Chorus Mixtus
  Blandakoret ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo
 • Cinema Neuf
  Filmklubben ved Det Norske Studentersamfund.
 • Coffeeread
  En god bok er alltid best med en god kopp kaffe samtidig. Gjennom Coffeeread skal vi møtes for å diskutere gode bøker samtidig som vi koser oss med en kaffekopp.
 • Congregatio Forensis
  Congregatio Forensis tilbyr praktiske, faglige og sosiale tilskudd til jusstudenters studietid, og fremmer interesse for næringslivet og finansrelaterte emner.
 • Corpsus Juris
  Studentorkesteret ved Det juridiske fakultet. Vårt mål er å underholde oss selv og andre, i den rekkefølgen.
 • Cybernetisk Selskab
  Studentforening for informatikkstudenter med sosiale arrangementer og kjelleren Escape
 • Dancing Doctors
  Dansegruppe for medisin-, ernærings- og odontologistudenter ved UIO.
 • Defi - designforeningen ved Ifi
  Faglig og sosial linjeforening for "Informatikk: design, bruk, interaksjon" på UiO.
 • De Forente Noter
  De forente noters formål er å drifte et studentkor som skal fremme samhold og kreativitet blant studentene på bachelorprogrammet for Internasjonale studier ved det Samfunnsvitenskapelige Fakultet.
 • Dei Sjuke Hestars Studenteining
  Ei foreining med hovudmål å gjere sitt livssyn så klart som mogeleg for alle interesserte.
 • Den medievitenskapelige linjeforening
  Den medievitenskapelige linjeforening er en linjeforening for de som studerer ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo!
 • Den norske Studentersangforening
  UiO's offiselle mannskor
 • Det Medicinske Søsterskab
  Det Medicinske Søsterskabs formål er å fremme sangglede og søsterskab blant kvinnelige studenter ved det medisinske og odontologiske fakultet.
 • Det Norske Studentersamfund (DNS)
  Det Norske Studentersamfund driver studenthuset Chateau Neuf.
 • Dette er Universitetets KasteKlubb
  DUKK er en frivillig studentforening ved Universitetet i Oslo som ønsker å formidle gleden av sporten 'Disc Golf' til studenter - uavhengig av ferdighetsnivå.
 • Digitus
  Digitus er linjeforeningen for studenter ved Informatikk Digital Økonomi og Ledelse ved UiO. Foreningens formål er å fremme faglig kompetanse, samt bidra til å styrke det sosiale miljøet.
 • drink:IT
  drink:IT er et sosialt møtepunkt for studenter som studerer informatikk, hvor man lærer å lage drinker og cocktails.
 • Dungeons & Dragons Studenter Oslo
  Få venner, skap historier og eventyr sammen i en fantasiverden dere skaper! Det er Skyrim uten grenser - og med venner! Kom og prøv det ut på våre kule arrangementer med pizza og brus!
 • Ebla studentbokhandel
  Bokhandel som selger brukt pensum- og faglitteratur, primært for studenter ved IFIKK
 • Effektiv Altruisme UiO
  Effektiv Altruisme UiO arbeider med å finne og fremme de mest effektive måtene å gjøre verden til et best mulig sted. Du får vært med på tankevekkende diskusjonsmøter og sosiale aktiviteter.
 • ELSA - Oslo
  ELSA Oslo er en del av the European Law Students' Association, og tilbyr verdifull akademisk og internasjonal erfaring ved siden av studiene.
 • Emmaus psykologiforening
  Å skape møtepunkt, tankerom og trosfellesskap for psykologistudenter og -arbeidende med interesse for skjæringspunkt mellom kristen tro og psykologi.
 • Erasmus Student Network
  Vår oppgave er å gi mulighet for kulturell forståelse og selvutvikling gjennom å representere internasjonale studenter under prinsippet "studenter hjelper studenter".
 • Ernæringsstudentenes fagutvalg ved UiO (EFU)
  EFU består av 10 representanter, 2 stk fra hvert kull, som velges henholdsvis hvert høst- og vårsemester. Foreningens formål er å bidra med sosialt og faglig input for studentene.
 • European Youth Parliament Oslo Student Association
  EYP Oslo SA is a part of EYP Norway which caters to students interested in EYP and European politics. We aim to connect students in Oslo to the wider EYP network by sharing experience and expertise.
 • Europeiske Studenter Oslo
  Europeiske Studenter Oslo er lokallaget til Europeisk Ungdom. Vi vil engasjere og opplyse studenter om EU og EØS. Det er ingen krav om forkunnskaper, dette er en arena for å diskutere og lære.
 • Extinction Rebellion UiO
  Extinction Rebellion UiO ønsker å fremme dialog omkring klimakrisa blant studentene ved UiO. Vi kommer til at holde foredrag, gruppesamtaler og kreative tiltak for å sette klimakrisa på dagsordenen!
 • Fadderstyret ved Institutt for informatikk
  Foreningens formål er å planlegge og arrangere studiestartuka ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo.
 • Fagutvalget for antikk kultur og klassiske språk (FUFAK)
  Fagutvalget for antikk kultur og klassiske språk er en studentdrevet organisasjon som har i oppgave å ivareta gresk- og latinstudentenes interesser.
 • Fagutvalget for filosofi ved Universitetet i Oslo
  Fagutvalget for filosofi (FUFF) er filosofistudentenes formelle organ for representasjon, samt en pådriver for godt sosialt og faglig miljø for filosofistudentene.
 • Fagutvalget for idéhistorie
  Fagutvalg for studenter på idéhistorie ved UiO.
 • Fagutvalget for Japan-studier
  Vi er et faglig-sosialt organ ved Japansk-studiet ved UiO. Vi sikrer studentene en stemme ved IKOS, og arrangerer og videreformidler fagligsosiale arrangement, og samarbeider med andre fagutvalg der.
 • Fagutvalget for kriminologi
  Fagutvalget for kriminologi sitt formål er å skape et samhold på kriminologistudiet gjennom faglige debatter, forelesninger og turer, og sosiale arrangement.
 • Fagutvalget for kunsthistorie og visuelle studier
  Fagutvalget for kunsthistorie ved universitetet i Oslo
 • Fagutvalget for Midtøsten-studier
  Fagutvalget for Midtøsten-studier skal representere og ivareta interessene til studentene på studieretningen Midtøsten-studier, samt arrangere faglig-sosiale aktiviteter for studenter.
 • Fagutvalget for museologi og kulturarvstudier
  Fagutvalget er av og for studenter på masterprogrammet i museologi og kulturarvstudier. Foreningen skal jobbe for å gjøre studiehverdagen best mulig for studentene.
 • Fagutvalget ved Institutt for informatikk
  Fagutvalget ved Institutt for informatikk (FUI) er informatikkstudentenes eget organ, og skal fungere som et bindeledd mellom studentene, instituttet og universitetet for øvrig.
 • Fagutvalget ved Institutt for Pedagogikk
  Fagutvalget ved Institutt for Pedagogikk
 • Fagutvalget ved Institutt for Spesialpedagogikk (FU ISP)
  Fagutvalget (FU) fungerer som studentenes tillitsvalgte på instituttnivå og består av engasjerte studenter som arbeider for å bedre og sikre tilbudet til studentene, både faglig og sosialt.
 • Fagutvalget ved Institutt for statsvitenskap
  Fagutvalgets oppgave er å ivareta interessene til studentene ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og er hjemlet i Universitetsloven, kapittel 4-1 og 4-4.
 • Fagutvalget ved Økonomisk Institutt
  Fagutvalget ved ØI ivaretar studentenes interesser opp mot Økonomisk institutt.
 • Fagutvalg for Kina-studier
  Fagutvalg for Kina-studier er en studieprogramforening for studenter tilknyttet Kinesisk med Kina-studier (bachelor), men også Chinese Society and Politics (master).
 • FAKS Oslo
  FAKS Oslo har som formål å være et partipolitisk uavhengig samlingsorgan for konservative studenter
 • Farmasøytenes Idrettsforening FIF
  Idrettsforening for farmasistudenter ved Farmasøytisk Institutt
 • Farmasøyter Uten Grenser Studentgruppe Oslo
  Navnet er basert på at organisasjonen er en humanitær organisasjon med bestående av farmasøyter som utøver humanitær hjelp uavhengig av geografisk sted.
 • Farmasøytisk Fagutvalg
  Fagutvalget ved Farmasøytisk Institutt.
 • Filologen
  - Allmennkulturelt tidsskrift ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo
 • Filologisk Forening (FF)
  Foreningen er et samlingspunkt for filologer og andre studenter med interesse i humanvitenskapelige spørsmål. Vi søker å bedre det faglige og sosiale miljøet for studenter på HF.
 • Filosofisk supplement
  Studenttidsskrift for filosofi tilknyttet Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) ved Universitetet i Oslo.
 • FN- studentene Oslo
  FN-studentene arbeider med å informere om, engasjere og skape debatt rundt FN-problemstillinger, samt andre samfunnsrelaterte spørsmål.
 • Forbundet Mot Rusgift ved Universitetet i Oslo
  Forbundet Mot Rusgift - FMR - er en organisasjon som jobber mot rusmidler; alkohol og narkotika. Organisasjonen retter sin virksomhet inn mot studenter og fagfolk ved universiteter og høgskoler.
 • Forening for Organisasjonspsykologi (FOP)
  Forening for Organisasjonspsykologi (FOP) er en forening for studenter med interesse for arbeids- og organisasjonspsykologi.
 • Fortid
  Historiestudentenes fagtidsskrift.
 • Framtiden i våre hender Oslo studentlag
  Vi er Framtiden i våre henders lokallag for studenter i Oslo. Vi jobber for miljø og rettferdig fordeling av jordas ressurser.
 • Frederik
  Arrangerer sosiale eventer for alle samfunnsøkonomistudenter ved UiO.
 • Friminutt
  Vi er en sosial lav-terskel forening som vil drive med masse forskjellig aktivitet. Vi er spesielt glade i kanonball, men vi kan også drive med mye annet!
 • Funkisstudentene
  Funkisstudentenes formål er å fremme interessene blant studentene som kan definere seg som en “funkisstudent” ved UiO. Dette gjøres gjennom å være en sosial møteplass og drive faglig arbeid.
 • Fysikkforeningen
  Vi er studentforeningen for bachelorstudenter på FA, eller på fysisk institutt.
 • Fysisk fagutvalg
  Fysisk fagutvalg er et kontaktorgan mellom studentene på Fysisk institutt, og instituttet selv.
 • Galleri Neuf
  Galleri Neuf er en forening for alle som er interessert i kunst og galleridrift.
 • Geoviternes volleyballforening
  Sosial volleyballklubb for studenter på Instituttet for Geofag.
 • Glædeskoret Justitia
  Jentekoret ved Det juridiske fakultet
 • Grevling - linjeforening for lektorstudenter i kultur og samfunnsfag
  Grevling er en faglig og sosial linjeforening for studenter på lektorprogrammet i kultur og samfunnsfag
 • Gæa Norvegica
  Forening for studentene på institutt for geofag
 • Helga Hele Uka (HHU)
  Helga Hele Uka er en forening og festival med tilhørighet til Helga Engs hus/Det utdanningsvitenskapelige fakultet.
 • Helseledernes Studentforening
  Studentforening ved det Medisinske Fakultet ved Universitetet i Oslo for studenter på bachelor- og masternivå i studiet Helseledelse og helseøkonomi.
 • Historisk Studentforening
  Historisk Studentforening er alle historiestudenters faglige og sosiale forening. Styret er også studentenes tillitsvalgte og har derfor også samme funksjon som et programutvalg.
 • Hjemmelaget musikklubb
  Ny forening! Mål: være et lavterskel sted, hvor alle kan dele hjemmelaget musikk, covers, remixer og snakke om musikk generelt. Målgruppe: musikkelskere!
 • HONning
  Linjeforeningen HONning for Honours-programmet ved Universitetet i Oslo.
 • HumAk - Jusstudentenes humanitæraksjon
  HumAk er jusstudentenes humanitæraksjon. HumAk arrangeres annethvert år, og samler hver gang inn penger til et veldedig formål. I tillegg er det en HumAk-festival med artister og mye annet moro.
 • IAESTE Oslo
  Verdensomspennende jobbutveksling for studenter på naturvitenskapelige og teknologiske fag.
 • ICJ-studentnettverk
  International Commission of Jurists er en internasjonal menneskerettighetsorganisasjon, stiftet i 1952, med sekretariat i Geneve. Organisasjonen har en norsk avdeling, ICJ-Norge.
 • Idrettsforeningen Blindern Studenterhjem
  Idrettsforening for beboere ved Blindern Studenterhjem
 • Ifi-dagen
  Ifi-dagen arrangerer hvert år to karrieredager: ettermiddagen@ifi og dagen@ifi. dagen@ifi er det største studentdrevne heldagsarrangementet ved UiO, og arrangeres hver høst.
 • IFI-logen
  Vi har som mål å anskaffe jacuzzi på institutt for informatikk. Samt andre nyttige goder for studentene.
 • IFI-ProgSys
  Linjeforening for studenter ved bachelor- og masterprogrammene Programmering og systemarkitetur
 • Impro Neuf
  Foreningens formål er å drive improvisert teater knyttet til Det Norske Studentersamfund, herunder workshops, forestillinger og lignende.
 • Insj
  Insj sitt formål er hjelpe studenter realisere sin ideer. Vi skal være en grunnpilar i innovasjon og entreprenørskap ved universitetet
 • International Students' Union (ISU)
  ISU UiO is a local chapter of the mother union ISU-Norway, a non-profit, non-religious, non-discriminatory student organization committed to promoting inclusion of international students.
 • Italiensk Forening / Associazione Italiana
  å fremme interessen blant studentene for italiensk språk og kultur ved Universitetet i Oslo
 • Jesus Movement
  Jesus Movement er en bevegelse av studenter som elsker Jesus med en visjon om at evangeliet skal nå ut til alle universiteter og skoler
 • Juridisk klimaforening
  Foreningen jobber på ulike nivåer med å sikre et levelig klima for fremtiden, og jussens betydning i denne kampen står sentralt.
 • Juridisk Skiforening
  Arrangere skiidrett og andre vinteraktiviteter for studentene ved juridisk fakultet og foreningens støttespillere.
 • Juridisk Studentutvalg
  Å fremme interessene til studentene ved Det juridiske fakultet.
 • Juristforeningen (JF)
  Linjeforening for studenter ved Det juridiske fakultet.
 • Jussnavigatørene Oslo
  JussNavigatørene Oslo er Navigatørene sitt studentarbeid ved Det juridiske fakultet i Oslo. Vi samles tirsdager i partallsuker på Domus Juridika kl. 1600-1700 for å bruke tid med Gud i fellesskap.
 • Jusstudentenes Idrettsklubb - JIK
  Studentene ved Det juridiske fakultet ved Universitet i Oslo har mulighet til å bli medlem av JIK.
 • Kaffeforeninga
  Kaffeforeningas hovedformål er å formidle kunnskap om kaffe med vekt på kultur, smak og bryggeteknikk. Foreninga er åpen for alle studenter.
 • Kjellerutvalget, Traugots Kjeller
  Fakultetsforening, studentpub, ved det utdanningsvitenskapelige fakultet.
 • Kjemiforeningen Proton
  Protons formål er å skape et godt faglig og sosialt miljø for studenter tilknyttet Kjemisk institutt.
 • Kjemisk Fagutvalg
  KFU representerer studenter på Kjemisk Institutt og er deres talerør opp mot ledelsen, i tillegg til innad blant studentmassen.
 • Kling Kokos
  Psykologisk institutts Sangforening ved Universitetet i Oslo, Forskningsparken. Stiftet i 2007.
 • Kor i Granskauen
  Foreningens formål er å gi et utradisjonelt og mer rytmisk fokusert kortilbud til unge voksne/studenter i Oslo, primært studenter ved UiO.
 • Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug
  Vi eksisterer for å lære folk opp om brygging og ølkultur! Ellers så brygger vi masse annet og har en vid interesse for tradisjoner og kultur som kan ha med vårt formål å gjøre.
 • Kulturhistorisk Fagutvalg
  Formålet til Kulturhistorisk Fagutvalg er å skape sosiale og faglige arrangementer for programstudenter på Kulturhistorie ved UiO.
 • Kulturjournalen
  Foreningen gir ut et kulturelt magasin på Universitetet i Oslo. Vi skriver artikler og anmeldelser om litteratur, film, kunst og historie relaterte emner.
 • Kurdisk Studentforening KSF
  Kurdisk bevissthet gjennom kulturelle aktiviteter og religion- og partipolitisk nøytral aktiviteter.
 • Kvindelige Studenters Sangforening (KSS)
  Det offisielle kvinnekoret til Universitetet i Oslo, stiftet i 1895. Tross alderen er vi et ungt og ambisiøst kor.
 • La Comunidad
  La Comunidad er en sosialfaglig forening organisert av spanskstudenter ved ILOS. Vi er en åpen arena for andre personer med en særlig interesse for det spanske språk.
 • Lanx Satura
  Lanx Satura publiserer semesterlige satiriske tidsskrift. Vårt formål er å gi studenter en arena for relevant samfunnskritikk samt muligheten til å uttrykke seg humoristisk skriftlig.
 • Latin-Amerikagruppene Blindern
  Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) er en partipolitisk uavhengig solidaritetsorganisasjon.
 • Latinamerikansk forening Studentlag (LAF Studentlag)
  LAF Studentlag er foreningen for deg som er opptatt av Latin-Amerika, spansk og portugisisk. Vi jobber for å spre informasjon og kunnskap om Latin-Amerika til studenter i Norge.
 • Legestudentenes Idrettsklubb - LIK
  Formålet til Legestudentenes Idrettsklubb (LIK) er å tilrettelegge for organisert idrett, arrangere lavterskel aktiviteter og turer, og være et samlende organ for fysisk aktivitet blant studentene.
 • Legestudentenes interesseforening for sutur og strikk - LISS
  Formålet til LISS er å skape et sosialt miljø på tvers av ulike kull ved Det medisinske fakultet, der studentene får mulighet til et annerledes avbrekk fra lesingen.
 • Legestudentenes Rusopplysning Oslo
  1. Forebygge rusproblemer blant ungdom 2. Øke kunnskapsnivået om rus blant studenter
 • LEGIO XV Apollinaris
  Legio XV Apollinaris er en studentforeningen for de som er interessert i romersk historie, reenactment, håndverk og håndarbeid.
 • Lektorkammeret
  Foreningen er for pågående og tidligere realfagslektorstudenter ved UiO. Vi skal skape en sosial plattform på tvers av studieår og en arena for fysisk aktivitet for medlemmer over flere nivå.
 • Lektorprogrammets programutvalg - LPU
  Vi arbeider for studentenes velferd og rettigheter, og for å forbedre de faglige og organisatoriske sidene ved utdanningene våre.
 • Lektorprogrammets Studentforening (LeP)
  Sosial forening for studenter på Lektorprogrammet ved UiO.
 • Lilleputtenes maleforening
  Miniatyrfigur maleforening for studenter på UiO
 • Lingvistisk Studentforening
  Studentforening for studenter ved lingvistikk på UiO.
 • Litteraturtidsskriftet Lasso
  Litteraturtidsskriftet Lasso er et ikke-kommersielt tidsskrift med mål om å appelere til litteraturstudenter på bachelor- og masternivå.
 • LovLedning
  LovLedning er en organisasjon drevet av studenter ved Det juridiske fakultet med formål å tilby kostnadsfri juridisk veiledning til sammensatte minoriteter.
 • Lukas
  Kristen studentforening for ernærings-, odontologi- og medisinstudenter
 • Matematisk fagutvalg
  Tillitsvalgt organ for matematikkstudenter ved Universitetet i Oslo, Blindern.
 • Matematisk-Naturvitenskapelig Studentutvalg
  Øverste valgte studentorgan på MN fakultetet
 • Mathjelpen
  - Kliniske ernæringsstudenters matopplysning
 • Medicinerforeningen
  Fakultets- og kjellerforening for det medisinske fakultet
 • Medicinsk Paradeorchæster
  Medicinsk Paradeorchæster er et fritt og uavhengig studentorkester
 • Medieavdelingen ved Det Norske Studentersamfund
  Vi er blant flere utvalg i Det Norske Studentersamfund som drifter studenthuset Chateau Neuf. Vi driver med PR og markedsføring, grafisk design, foto og filmproduksjon, tekst, IT- og webutvikling.
 • Medisinernes mentale helseopplysning (MMO) Oslo
  Målet vårt er å bidra til mer åpenhet og opplysning rundt psykisk helse, samt å samle fagområdene psyke og soma. Behandling av pasienter skal ikke forekomme.
 • Medisinernes seksualopplysning Oslo (MSO)
  Medisinernes seksualopplysning (MSO) er en ideell organisasjon bestående av leger og legestudenter, ved Universitetet i Oslo, som siden 1974 har drevet seksual- og samlivsundervisning i Oslo-området.
 • Medisinerstudentenes revy
  Tradisjonell revy skrevet og satt opp av medisin-, ernærings- og odontologistudenter ved det Medisinske Fakultet ved UiO.
 • Medisinsk studentutvalg
  Studentutvalget ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
 • Medisinstudentenes Humanitæraksjon (MedHum) Oslo
  MedHum er alle norske medisinstudenters humanitæraksjon, et initiativ av Norsk Medisinstudentforening (Nmf), som fungerer som medisinstudentenes fagforening i Den Norske Legeforening.
 • Mehnat
  Mehnats formål er å fremme karriereinteressen blant muslimske studenter, samt å arrangere sosial og karriere relatert aktivitet for foreningens medlemmer og andre karriereinteresserte.
 • Menageriet
  - Studentforening for programmet "Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi" på UiO
 • Midtøstenstudiers forening Shababik شبابيك
  Kulturell forening for Midtøsten studenter og andre interesserte i Arabisk kultur og språk. Arabisk bokklubb for arabisk interesserte
 • Mikro: Linjeforeningen for Robotikk og Intelligente Systemer
  Studentforening ved IFI.
 • Mino.Jur
  Minoritets jurister ved det juridiske fakultet.
 • Moderat Liste
  Vi i Moderat Liste kjemper for mer frihet for studentene & et grønnere UiO.
 • MOLO
  Idéhistorisk studenttidsskrift ved Universitetet i Oslo.
 • Muslimsk Studentsamfunn (MSS)
  MSS har til formål å skape kontakt mellom muslimske studenter, og å arbeide for å skape forståelse og kunnskap om Islam.
 • Naturvernstudentene i Oslo
  Studentforeningen for klima- og naturengasjerte. En sosial forening. Foredrag, debatter, grønn pils, hyttetur, skogstur, kampanjer og aksjoner og mye mer. Vi er åpne for alle studenter i Oslo!
 • Naturviterne student UiO
  Naturviterne student UiO er en fagforening med hjerte for bærekraft og er en forening for deg som studerer naturvitenskap. Vi hjelper deg gjennom studiene og i overgangen til arbeidslivet.
 • Navet
  Navet er bedriftskontakten ved Institutt for informatikk og har som formål å knytte studentene opp mot bedriftsmarkedet.
 • NESCO - Nepalese Student Community in Oslo
  Nepalese Student Community in Oslo
 • Nicolay Arkeologisk Tidsskrift
  Nicolay arkeologisk tidsskrift har blitt utgitt av arkeologistudenter ved Universitetet i Oslos Institutt for arkeologi, konservering og historie siden 1967.
 • NITO Studentene UiO
  Sosial og faglig studentforening for teknologi-, IKT- og realfag ved UiO
 • Nordisk Gruppe
  Forening for jusstudenter på tvers av norden. Arrangerer turer de nordiske fakulteter.
 • Nordisk studentforening
  Sosial forening for alle nordiskstudenter ved UiO
 • Norske fysikkstudenters forening
  Norske fysikkstudenters forening (NoFFo) er en forening bestående av fysikkstudenter fra hele landet. Dette er delen av foreningen som hører til UIO
 • Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Blindern
  Solidaritetsungdom er Norsk Folkehjelps samfunnspolitiske ungdomsbevegelse. Vårt lokallag har tilhørighet til Universitetet i Oslo.
 • Norsk medisinstudentforening Oslo
  Norsk medisinstudentforening (Nmf) er en partipolitisk uavhengig organisasjon og en underavdeling av Den norske legeforening. Foreningen er en fagforening og interesseorganisasjon for medisinstudenter
 • Odontologforeningen
  Fakultetsforening ved Det odontologiske fakultet
 • OSI Aikido
  OSI Aikido er en japansk kampsportgruppe som primært trener på Domus Athletica og Blindern Athletica.
 • OSI Badminton
  OSI Badminton har tilbud både for viderekomne og nybegynnere. De kan tilby et godt sosialt miljø for badmintoninteresserte studenter.
 • OSI Basketball
  OSI Basketball er kjent for å være den mest sosiale basketklubben i Norge og gjør det bra i studentmesterskap. Åpen for alle studenter.
 • OSI Bordtennis
  OSI Bordtennis er en nyoppstartet OSI-gruppe og er åpne for både herrer og damer uavhengig av nivå. De har mange ulike sosiale arrangementer i løpet av året.
 • OSI Capoeira
  OSI Capoeira praktiserer en Brasiliansk kampsport som baserer seg på rytmer og dans. Alle studenter er velkomne, både nybegynnere og de som har erfaring fra Capoeira.
 • OSI Dykking
  OSI Dykking tar imot nybegynnere og viderekomne. Gruppen holder kurs og reiser både innenlands og utenlands for å avdekke vannets mysterier.
 • OSI Elvepadling
  OSI elvepadling trener inne i basseng i vinterhalvåret, men resten av året er de på turer i Norge og andre land. Gruppa tar imot både erfarne og uerfarne padlere.
 • OSI E-sport
  OSI E-sport ønsker å skape et miljø for alle spillinteresserte studenter, uansett nivå, plattform og formål.
 • OSI Fekting
  OSI Fekting er Norges første fekteklubb og har utøvere på alle nivåer, fra nybegynnere til landslagsutøvere.
 • OSI Fotball
  OSI Fotball har både futsal- og fotball-lag for både gutter og jenter, på flere nivå. Det er bare å komme på prøvetrening for å finne ut hvilket lag som passer deg best.
 • OSI Friidrett
  OSI Friidrett trener hele året og har plass til både nybegynnere og viderekomne.
 • OSI Friluft
  OSI Friluft er en del av Oslostudentenes Idrettsklubb som er den største studentidrettsklubben i Oslo og den eldste i Norge.
 • OSI Gruppedans
  OSI Gruppedans er en del av Oslostudentenes Idrettsklubb som er den største studentidrettsklubben i Oslo og den eldste i Norge.
 • OSI Håndball
  OSI Håndball har flere lag både på dame- og herresiden som deltar i seriespill på ulike nivåer. OSI Håndball er kjent for sitt gode sosiale miljø og er flinke til å ta vare på hverandre.
 • OSI Innebandy
  OSI Innebandy har flere treninger i uka for både guttelag og jentelag, på ulike nivåer. Det er en gruppe som inkluderer og tar vare på studenter og sørger for at de har et godt sosialt miljø.
 • OSI Judo
  OSI Judo trener på Domus Athletica flere ganger i uka. Judo er en tradisjonsrik kampsport som trener koordinasjon og kroppsbeherskelse.
 • OSI Jujutsu
  OSI Jujutsu trener hovedsakelig på Domus Athletica. Fokus ligger på kroppsbeherskelse og teknikk. Gruppen har tilbud for både nybegynnere og viderekomne.
 • OSI Karate
  OSI Karate trener denne klassiske kampsporten som alle kjenner til. Gruppen har nære tilknytninger til andre karateklubber og som medlem blir man derfor med i et stort nettverk av likesinnede.
 • OSI Kendo
  OSI Kendo har nybegynnerkurs, men mange i gruppen deltar også på høyt nivå og representerer landslaget.
 • OSI Klatring
  OSI Klatring samles flere ganger i uka for å klatre. I tillegg holdes det mange nybegynnerkurs hvert år. Klatregruppa reiser også rundt i Norge og andre land for å finne nye steder å henge fingra i.
 • OSI Kung Fu
  OSI Kung Fu trener flere stiler innen sporten og ønsker både de som har erfaring fra kampsport og nybegynnere velkommen til sine treninger.
 • OSI Langrenn
  OSI Langrenn holder teknikktreninger hele vinteren. De deltar også på studentmesterskap og regulære konkurranser. På starten av sesongen holdes det også nybegynnerkurs hvis det er interesse for det.
 • OSI Orientering
  OSI Orientering har en sosial gruppe som trener hovedsaklig i marka rundt Oslo. I tillegg har de en kartgruppe som produserer og selger kart over turområder i Oslo.
 • OSI Pardans
  OSI Pardans er en av undergruppe av OSI . Gruppen arrangerer kurs 6 forskjellige dansestiler. Se osidans.no for mer informasjon om kursene vi tilbyr!
 • OSI Quidditch
  OSI Quidditch er Oslos største og beste rumpeldunklag! Vi trener 2-3 ganger i uken, og deltar i nasjonale og internasjonale turneringer. Åpent for alle studenter i Oslo!
 • OSI Roing
  OSI Roing er en nyoppstartet OSI-gruppe og er åpne for både herrer og damer uavhengig av nivå. De har mange ulike sosiale arrangementer i løpet av året.
 • OSI Ski og Snowboard
  OSI Ski og Snowboard trener regelmessig både i bakken og innendørs. Gruppen reiser både innenlands og utenlands for å finne perfekte forhold.
 • OSI Squash
  OSI Squash holder til på Domus Athletica hvor de har ukentlige treninger og turneringer.
 • OSI Svømming
  OSI Svømming trener på Domus Athletica og holder kurs og treninger for alle nivåer.
 • OSI Sykkel
  OSI Sykkel er en aktiv gruppe som møtes flere ganger i uka for å trene i Oslo-området. På vinterstid trenes det inne på et av Athleticas sentre.
 • OSI Taekwondo
  OSI Taekwondo er en sosial gruppe som også fokuserer på det sportslige. Taekwondo er en av verdens største idretter og dette gir gruppen mulighet til å knytte mange internasjonale kontakter.
 • OSI Tennis
  OSI Tennis er åpen for alle studenter i Oslo som ønsker å spille tennis i et sosialt miljø. Målet vårt er å bli den største og billigste student tennis klubben i Norge.
 • OSI Ultimate Frisbee
  OSI Ultimate Frisbee trener både ute og inne, avhengig av sesongen. De har et godt sosialt tilbud til både viderekomne og nybegynnere.
 • OSI Volleyball
  OSI Volleyball er en av OSIs største grupper og har lag på ulike nivåer for både herrer og damer, samt en stor og blandet nybegynnergruppa. De har mange ulike sosiale arrangementer i løpet av året.
 • Oslo Akuttmedisinske Studentforening (OAMS)
  Vi er studenter som er opptatt av akuttmedisin, og ønsker gjennom faglige og sosiale aktiviteter å bidra til å øke interessen og kunnskapen for dette.
 • Oslo Chirurgiske Sælskab
  OCS er en frivillig forening for medisinstudenter ved UiO. Vi ønsker å øke interessen for kirurgi ved å være en arena der man kan øve på enkle kirurgiske ferdigheter under god og sikker veiledning.
 • Oslo CTF
  Lavterskel forening for alle datasikkerhetinteresserte, med fokus på kompetansebygging gjennom workshops og CTF. CTF er kort for Capture The Flag, som er konkurranser innen etisk hacking.
 • Oslo Goklubb
  "Go" refererer til brettspillet som klubben er sentrert rundt.
 • Oslo Grønne Studenter
  Oslo Grønne Studenter (OGS) er Miljøpartiet De Grønnes studentlag i Oslo.
 • Oslo Kristelige Studentforbund
  Forbundets formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet blant studerende ungdom til innsats for fred, rettferdighet og likestilling.
 • Oslo Kristelige Studentlag
  Oslo Kristelige Studentlag (OKSL) er en gruppe studenter som drømmer om å aktualisere vår visjon: "Vi vil gjøre Jesus kjent på alle studiesteder i Oslo, så han blir trodd, elsket og etterfulgt."
 • Oslo medisinske pikekor
  Kor for jenter som studerer ved Det Medisinske- eller Det Odontologiske Fakultet, UiO
 • Oslostudentenes Idrettsklubb (OSI)
  Oslostudentenes Idrettsklubb (OSI) er en av landets største idrettsklubber med et bredt spekter av tilbud innen idrett og friluftsliv.
 • Oslostudentenes Syklubb
  Formålet til Syklubben er å fremme syinteressen blant studenter på en bærekraftig måte, samt å arrangere sosial, kulturell og miljøbevisst aktivitet for foreningens medlemmer og andre interesserte.
 • PARAGONE
  Foreningen utgir et kunsthistorisk studenttidsskrift på Universitetet i Oslo.
 • Peace and Conflict Studies Fagutvalg
  Fagutvalg ved masterprogrammet Peace and Conflict Studies (Institutt for statsvitenskap, Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet).
 • Pedagogisk Profil
  Studentdrevet pedagogisk tidsskrift ved Det utdanningsvitenskapelige fakultetet. Vi dekker pedagogiske temaer på mer og mindre faglige måter.
 • Pedagogstudentene ved UiO
  Vi er lokallaget til Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet ved UiO som er en interesseorganisasjon for studenter som tar sikte på å arbeide på ulike nivåer innenfor utdanningssystemet.
 • Peer Support UiO
  Peer Supporter en medstudent som er vennlig og åpen, har gode lytteegenskaper og viser empati.
 • PK studentlag
  Forbedre studiemiljøet og det sosiale miljøet på Domus Medica ved det medisinske fakultet på UiO.
 • Portal Space
  Vi har som formål om å fremme Norsk romvirksomhet og skaperglede ved å gi studenter muligheten til å bygge sin egen kompetanse forbi det som er forventet gjennom praktisk utvikling av romteknologi.
 • Programutvalget for Filosofi, politikk og økonomi
  Programutvalget for FPØ sitt formål er å fremme samhold og felleskap blant studenter ved bachelorprogrammet «Filosofi, politikk og økonomi» v/Universitet i Oslo.
 • Programutvalget for Internasjonale studier
  Vi er programutvalget for bachelorprogrammet internasjonale studier ved Det Samfunnsvitenskaplige fakultet på UiO. Programutvalget ivaretar det faglige og sosiale miljøet på studieprogrammet.
 • Programutvalget for Offentlig administrasjon og ledelse
  Programutvalget har ansvaret for det faglige ved studiet Offentlig administrasjon og ledelse og er bindeleddet mellom studentene og ansatte ved instituttet.
 • Programutvalget for psykologi - årsenhet, bachelor og master
  Programutvalget ivaretar psykologistudentene sine interesser hva gjelder programmenes faglige innhold, oppbygning og gjennomføring overfor instituttets ledelse og andre relevante instanser.
 • Programutvalget for Samfunnsgeografi
  Foreningens formål er å fremme det faglige- og fagligsosiale miljøet ved samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo.
 • Programutvalget for Utviklingsstudier ved UIO
  Programutvalgets formål er å sørge for sosialt og faglig samvær/opplegg for studentene utenom det som arrangeres av instituttet for å øke trivsel, styrke tilhørighet til studiet og minske frafall.
 • Programutvalget ved Institutt for Musikkvitenskap
  Vi er programutvalget til institutt for Musikkvitenskap ved UiO
 • Programutvalget ved Kultur og Kommunikasjon
  Programutvalget (PU) består av studentrepresentanter fra Bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon.
 • Psykologistudentenes linjeforening
  Psykologistudentenes linjeforening har som formål å styrke det sosiale samholdet for studenter ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo, på tvers av kull og studieretning.
 • Psykologistudenter Uten Grenser Oslo
  Psykologistudenter Uten Grenser (PUG) ønsker å øke psykologistudenters kulturelle kompetanse, og tydeliggjøre hvordan psykologien kan bidra i møte med samfunnsutfordringer.
 • Radio Nova
  Studentradioen i Oslo, produserer studentaktuelt innhold for studenter i og rundt Oslo for å gi råd og glede studenter ila studietilværelsen.
 • readLine
  readLine er en sosial arena som samler studenter ved IFI som liker å lese litteratur. Vi samles for å fortelle, diskutere og dele lidenskapen for litteratur. Det er også en sosial samlingsplass.
 • Realistforeningen
  Fakultetsforening ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
 • Redd Barna Blindern
  Redd Barna Blinderns formål er å fremme bevisstheten rundt Redd Barnas arbeid blant studentene ved universitetet.
 • Revygruppen Morrari
  Revygruppe ved Psykologisk Institutt. Vi lager revy med samfunnskritisk og psykologisk vinkling.
 • RF-Regi
  Studentforening for alle interessert i DJ-ing eller rigging og avvikling av konserter, dansegulv, revyer og alt annet som innebærer lyd, lys og scene.
 • Rishovd Studenthytte
  Rishovd ligger 1000 m.o.h nord-øst for Hallingskarvet i Hol kommune. Med vakkert turterreng, friske fjellvann og milevis med preparerte skiløyper på vinterstid, er hytta det perfekte reisemål.
 • Rødt Oslo Studentlag
  Studentlag av partiet Rødt, organisert i kampen for et sosialistisk folkestyre. Åpent for alle med tilknytning til høyskole/universitet i Oslo-området.
 • SAIH Blindern
  SAIH (Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond) er en partipolitisk uavhengig solidaritets- og bistandsorganisasjon ved norske universiteter og høyskoler.
 • Samfunnsvitenskapelig Fakultetsforening (SVFF)
  Fakultetsforening ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet
 • Samfunnsviter'n
  Studenttidsskrift tilknyttet SV-fakultetet, men åpen for alle som skulle ønske å blir med i redaksjonen. Vi utgir 2 ganger i semesteret med 4 faste deler: Tema, Meninger, Samfunn og Kultur.
 • Samfunnsviterne UiO
  Samfunnsviterne UiO er studentlaget til Samfunnsviterne, akademikerforeningen for samfunnsvitere og humanister. Vi jobber for å forbedre det faglige og sosiale tilbudet til våre medlemmer på UiO.
 • Sangvinerne
  Mannskoret for studenter ved medisin
 • Schola Cantorum
  Musikkstudentenes kammerkor
 • Småbruket
  Småbruket er en studenthytte eid av Blindern Studenterhjem som ligger i Eiksmarka (Bærum) og leies ut til alle som ønsker å dra på en kortreist hyttetur i Oslomarka.
 • Socius
  Studentmagasin for sosiologi ved UiO
 • SonoStudMed
  Organisasjonens formål er å arrangere ultralydkurs for medisinstudenter i Oslo. Kursene skal ha fokus på mye praktisk øvelse i såkalte bedside point of care undersøkelser.
 • SOS-barnebyer UiO
  Humanitær forening for alle studenter i Oslo som jobber for at barn i alle land skal få en trygg oppvekst. Dette gjøres gjennom arrangementer og innsamlingsaktiviteter til støtte for SOS-barnebyer.
 • Sosialantropologisk forening (SAF)
  Foreningen har som formål å organisere sosialfaglige aktiviteter for studenter ved bachelor- og masterprogrammet i sosialantropologi ved UiO og for andre som har interesse for antropologi.
 • Sosialantropologisk Programutvalg
  Sosialantropologisk Prograutvalget (SAPU) er interesseorganisasjonen for bachelor og masterstudenter ved sosialantropologi på UiO.
 • Speilvendt
  Speilvendt er et gratis, studentdrevet psykologitidsskrift tilknyttet Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.
 • SPE Oslo Student Chapter
  Society of Petroleum Engineers er en forening for studenter på MatNat som er interessert i petroleumsbransjen. Vi organiserer bedriftspresentasjoner og møter der man kan mingle med profesjonelle.
 • Spire Oslo
  Utviklingsfondets Ungdomsorganisasjon
 • Startskuddet
  Startskuddet arrangerer den årlige Karrieredagen ved Psykologisk Institutt, UiO.
 • Start UiO
  Start å satse på dine egne idéer i dag! Vi er en studentorganisasjon for studenter interessert i innovasjon og entreprenørskap.
 • Statsvitenskapelig Trivsel og Velferd (STV)
  Statsvitenskapelig Trivsel og Velferd (STV) organiserer sosiale studentaktiviteter på masternivå for studenter ved Institutt for statsvitenskap.
 • Steinbiten akvarieforening
  Akvarieklubb for alle interesserte ved Institutt for biovitenskap.
 • Studentenes Elektronikkforening (SEF)
  Studentenes Elektronikk Forening er en forening for studenter på Elektronikk og datateknologi, nå kalt Elektronikk, informatikk og teknologi og andre elektronikkinteresserte studenter.
 • Studentenes Feministiske Forening
  Foreningens formål er å fremme interessen for feminisme og kjønnsforskning gjennom sosiale og kulturell aktivitet for foreningens medlemmer og andre som er interessert i kjønnsforskning.
 • Studentenes Forening for Psykedelisk Vitenskap
  Studentforeningen skal fungere som et bindeledd til NFPV, og har som formål å fokusere på forskning av psykedelikers egenskaper og deres potensielle terapeutiske effekt.
 • Studentenes Fotoklubb
  Studentenes Fotoklubb har til formål å samle og skape kontakt mellom fotointersserte studenter og gi dem økt kjennskap til fotografi.
 • Studenter for Kjernekraft
  Studenter for Kjernekrafts mål er å endre det negative omdømmet til kjernekraften samt å presentere det som en realistisk løsning for å takle klimautfordringene.
 • Studenter for Palestina
  Studenter for Palestinas formål er å fremme den palestinske befolkningens interesser blant studenter, samt å arrangere sosial og kulturell aktivitet for medlemmer og andre studenter.
 • Studenterhytta
  Studenterhytta er en hytte ved Blankvann i Nordmarka som skal være et attraktivt tilbud for studenter og OSI-medlemmer. Hytta eies og driftes av OSI.
 • Studenternes Sjøfarts Selskab
  Studenternes Sjøfarts Selskab sitt formål er å arrangere turer for foreningens medlemmer på sjøen.
 • Studenter Uten Grenser
  Studenter Uten Grenser er en frivillig organisasjon av og for studenter, som bygger på et gjensidig samarbeid med Leger Uten Grenser (MSF). Foreningen holder til på UiO, Domus Medica.
 • Studentforeningen for Farmasøytisk Innovasjon
  Studentforeningen for Farmasøytisk Innovasjon formål er å fremme innovasjon blant farmasistudenter.
 • Studentforeningen for medisinsk innovasjon, Universitetet i Oslo
  SMIs formål er å fremme innovasjon og idéutvikling blant studentene ved de medisinske studieretningene ved UiO. Dette vil arrangeres i tråd med foreningens verdier.
 • Studentforeningen Veneficus
  Studentforeningen Veneficus er studentforeningen for farmasistudenter ved Farmasøytisk Institutt, UiO. Ordet "veneficus" kommer fra latin og betyr "giftig".
 • Studentforening for Korea-studier
  Studentforening for Korea-studier skal representere de studentene ved Universitetet i Oslo som er interesserte i å lære om Korea og koreansk språk.
 • Studentkorpset
  Vi kan gjøre en forskjell! Studentkorpset sitt formål er å engasjere og mobilisere studenter til å gå som bøssebærere for TV-aksjonen.
 • Studentorchesteret Biørneblæs
  Studentorchester ved Universitet i Oslo, Campus Blindern.
 • Studentorkesteret STRYK
  Strykeorkester for hobby-fiolinster, -bratsjister, -cellister og -bassister. Kreves at man har spilt tidligere, ikke går utøvende stryk, og er under 30 år.
 • Students' Initiative on Foreign Affairs (SIFA)
  SIFA er en studentforening av og for studenter med interesse for internasjonale forhold og problemstillinger. Vi ønsker å studere og drøfte internasjonale spørsmål fra et tverrfaglig ståsted.
 • Studentsjakkforeningen ved Universitetet i Oslo
  Forening for alle sjakkinteresserte studenter i Oslo.
 • Students Social Network
  Students Social Network er stedet hvor du kan møte din neste bestevenn eller din fremtidige kollega, eller en du kan møte over en kopp kaffe.
 • Studentundervisningen på Medisin (SUM)
  Studentrettet, studentdrevet undervisning innen det medisinske fagfeltet for alle som er interesserte.
 • Studentutvalget ved Det humanistiske fakultet
  Studentutvalget ved Det humanistiske fakultet (HFSU) skal ivareta studentenes interesser på Det humanistiske fakultet og arbeide for god kontakt mellom studentene og fakultetets ledelse.
 • Studentutvalget ved Det samfunnsvitenskapelig fakultet
  Studentutvalg for alle studenter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO.
 • Studentutvalget ved Det utdanningsvitenskapelig fakultet
  Studentutvalget ved det Utdanningsvitenskapelig fakultet (SUUV) er det øverste studentorganet på fakultetet, og er bindeleddet mellom studentene og det Utdanningsvitenskapelige fakultet.
 • SVFV
  SVFVs formål er å stimulere volleyballinteressen blant studenter, samt å arrangere sosiale aktiviteter for foreningens medlemmer og andre volleyballinteresserte.
 • Syrian Student Association
  -lage en arabisk språkkafe og får studenter til å bli kjent med arabiske kulturen - bygge broer mellom det syriske og norske folket -få arabiske studenter til å bli kjent med høyere utdanning i Norge
 • SåKlart!
  SåKlart! skal være en faglig og sosial forening for studenter med interesse for klart språk. Vi vil tilby sosiale samlinger og faglig påfyll. Vi ønsker å gjøre verden mer forståelig!
 • Tabula
  Tabulas formål er å fremme samarbeid, skriveglede og sosialisering i IAKHs studentmiljø, samt sikre bred sosial deltagelse i foreninga for å øke faglig og sosial trivsel.
 • Tannhelsestudenter uten grenser - UiO
  Tannhelsestudenter uten grenser – UiOs formål er å fremme bistandsinteressen blant studenter, samt å arrangere sosial og bistands-aktuelle aktiviteter for foreningens medlemmer og andre interesserte.
 • Tannlegerevyen
  Et årlig arrangement som gjennomføres av studenter ved det Odontologiske fakultet i Oslo. Det er en gammel tradisjon som tiltrekker flere hundre tilskuere.
 • Tappetårnet
  Tappetårnet har ansvar for alt av frivillig bardrift på Chateau Neuf, derav Bokcafeen som er åpen alle hverdager.
 • Teater Neuf
  Studentteateret i Oslo
 • Teater Neuf International
  Teater Neuf International er en engelskspråklig teatergruppe for både nåværende og tidligere studenter og andre interesserte ansatte ved universitetet.
 • Teforeningen Cha-Yi
  Foreningens formål er å fremme interessen for te blant studenter, samt å arrangere sosial og kulturell aktivitet for foreningens medlemmer og andre teinteresserte.
 • Tekna Student UiO
  Forening for studenter innen teknisk-naturvitenskapelig utdannelse.
 • Teknovatøren
  Tidsskriftet ser etter å fremme fagfeltet "Science and Technology in Society" og innovasjonsstudier.
 • Terra
  Samfunnsgeografisk velferdsforening.
 • ToastJærn - Toastens Organisasjon For Alle Studenter til Jærnets Ære og Riket Norge
  Studentforeningens formål er å spre toastglede og trygg toasting ved Institutt for Informatikk. Vi skal samle studenter rundt noe så enkelt og godt som toast.
 • trass!
  Vi er et feministisk tisskrift som vil fremme postkoloniale perspektiver og interdisiplinært samarbeid.
 • Trip - psykologisk reiseforening
  Trip – psykologisk reiseforening har som formål å utvide horisonten til studentene ved PSI, UiO, både faglig og utenomfaglig, samt gi innsikt i andre lands tilnærming til psykologifaget.
 • Tvergastein
  Tvergastein er det første tverrfaglige akademiske tidsskriftet ved Universitetet i Oslo som fokuserer på miljø og bærekraftig utvikling.
 • Uglebo
  Kjellerpuben ved Humanistisk Fakultet
 • UiO finans- og investeringsforening
  UiOFIF sitt formål er å fremme interesse for finansmarkedene og investering for studenter ved Universitetet i Oslo.
 • UiO Gaming
  UiO Gaming er en hobbyforening som ønsker å skape et sosialt miljø rundt gaming og e-sport på UiO
 • UiO Rooftop Initiative
  Vi ønsker å installere takhager på universitetet for å bidra til økologisk matproduksjon og kunnskap om lokalt miljø og klima, skape åpne møteplasser, og redusere oppvarmingseffekten fra takene.
 • UKA på Blindern
  UKA på Blindern er en studentfestival som arrangerer konserter, revy, akademiske foredrag og stand-up - alt til studentvennlige priser. Festivalens målgruppe er studenter med tilknytning til SiO.
 • UNIKUM
  Studentforeningen ved Institutt for teknologisystemer (ITS) ved UiO, UNIKUM, skal arbeide med saker som angår studentene ved ITS, jobbe for både faglige og sosiale arrangement.
 • Universities Allied for Essential Medicines (UAEM)
  Ti millioner mennesker dør hvert år på fordi de ikke har tilgang på livsviktige medisiner. Mange av disse medisinene finnes, men er ikke tilgjengelig i mange lav- og mellominntektsland.
 • Universum Panton
  Denne klubben vil skape et miljø rundt himmelobservasjon og amatørastronomi for de som er interesserte, men ikke hadde muligheten til å studere det. (Den er også for de som studerer det)
 • Veneficus Tidsskriftet
  Veneficus Tidsskriftet er en undergruppe av studentforeningen Veneficus ved Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo.
 • Vietnamesisk studentforening i Oslo (VSO)
  En vietnamesisk studentforening av og for vietnamesiske studenter under høyere utdanning i Oslo.
 • VIFI
  VIFI er en volleyballforening for studenter på Institutt for Informatikk og ønsker å fremme et godt studentmiljø.
 • Vin og verdensproblemer
  Sosial forening på UiO hvor hovedtema er samfunnsmedisin.
 • VIRILIS
  Å arbeide for farmasiens og fellesskapets fremme ved å skape en felles sosial platform for menn på farmasistudiet ved Universitetet i Oslo som er i minoritet.
 • VOPSI - Volleyball PSI
  Foreningens formål er å danne en samlingsplass for studenter ved Psykologisk institutt, UiO, gjennom ukentlige volleyballtreninger og tilhørende sosiale arrangement.
 • Youth Atlantic Treaty Association Oslo
  Foreningens navn er Youth Atlantic Treaty Association Oslo, til daglig YATA Oslo. Foreningens formål er å fremme interesse og kunnskap om utenriks- forsvars og sikkerhetspolitikk.
 • Zoon Politikon
  Zoon Politikon er eit sjølvstendig studentmagasin som vert gitt ut ved Institutt for Statsvitenskap ved UiO. Zoon Politikon tar opp viktige tema på instituttet, i Noreg og i verda.
Publisert 4. apr. 2012 09:41 - Sist endret 25. aug. 2017 13:46