English version of this page

Alfabetisk oversikt over registrerte studentforeninger

 • Acem Ung
  Studentforening ved UiO for de som er interessert i Acem-meditasjon
 • Akademisk bridgeklubb
  Klubb for kortspillet bridge. Turneringsbridge under Norsk bridgeforbund.
 • Akademisk Korforening
  UiOs offisielle blandede kor
 • Akademisk Skytterlag
  Akademisk Skytterlag har tradisjonelt rettet seg mot studenter ved UiO. Vi har medlemmer fra alle fakultetene, men også fra Menighetsfakultetet, Høgskolen i Oslo, BI og Politihøgskolen.
 • Amnesty Jus Oslo
  Amnesty Jus Oslo (AJO) er en undergruppe av Amnesty International Norge som holder til på det juridiske fakultet.
 • Amnesty Student Blindern
  Amnesty Internationals studentforening ved Universitetet i Oslo, campus Blindern.
 • Antropress
  Antropress er antropologistudentene ved Universitetet i Oslo sitt tidskrift.
 • Arbeiderbevegelsens studentliste (A-lista)
  A-lista sitt formål er å fremme saker som angår studentene ved Universitetet i Oslo ovenfor universitetet selv, andre organisasjoner og nasjonale myndigheter.
 • Arbeiderpartiets Studentlag i Oslo
  Arbeiderpartiets Studentlag i Oslo skal være et samlingspunkt for studenter, unge akademikere og unge profesjonsutdannede i Oslo Arbeiderparti.
 • Arbeidslivsutvalget ved Institutt for statsvitenskap
  Arbeidslivsutvalget er en av studentforeningene ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.
 • Argument tidsskrift
  Argument er et prisvinnende, tverrfaglig og tverrpolitisk studentmagasin med bred profil.
 • Arkeologisk studentforening og fagutvalg
  Faglig og sosial studentforening for studenter innenfor studieretningen arkeologi. Vi arrangerer ulike sosiale sammenkomster og er bindeleddet mellom studentene og administrasjonen /instituttet.
 • Arrangementsforeningen Eilert
  Arrangementsforeningen Eilert jobber for å forbedre det faglige og sosiale miljøet for sosiologistudenter ved Universitetet i Oslo.
 • Art of Living Studentforening Oslo
  Art of Living tilbyr aktiviteter som fjerner stress, gir en følelse av tilhørighet, gjenoppretter de menneskelige verdiene og oppmuntrer alle til å møtes i hyllest og tjeneste til livet.
 • A Scalpella
  - Blandakor for medisin-, odontologi- og ernæringsstudenter
 • Attac Studentlag Oslo
  Den internasjonale bevegelsen ATTAC har som mål å gjenvinne den demokratiske styringen av samfunnet. Vi jobber for at mennesker og miljø skal gå foran penger og profitt.
 • BABEL Filmklubb
  Filmklubb som fokuserer på film fra Midtøsten og Nord-Afrika
 • Biovitenskapelig fagutvalg
  Biovitenskapelig fagutvalg (BFU) jobber for å fremme studentenes ønsker for administrasjonen på IBV. Vi arrangerer sosiale og faglige sammenkomster, som forelesninger, utflukter og debatter.
 • Blindern pøbbingo forening
  BPF vil invitere til sene kvelder med bingo. Vi spiller herlig musikk og hyller det vakreste norsk kultur har å by på, bygdestemning. En kveld kan karakteriseres av samhold, stemning og gode premier.
 • Blindern Rockeswing
  Vi er en forening som holder til på Blindern som danser og holder kurs i folkelige rockeswingformer.
 • Blindern Volleyballforening
  Blindern Volleyballforening sitt formål er å stimulere volleyballinteressen blant studenter, samt å arrangere sosiale aktiviteter for foreningens medlemmer og andre volleyballinteresserte.
 • Bolleyvall Volleyball
  Bolleyvall Volleyball fremmer et sosialt og fysisk tilbud ved å møtes for en runde lavterskel volleyball ukentlig, på tvers av studieretning og studiested (Athletica Medlemskap nødvendig).
 • Bøygen
  Bøygen er et litterært tidsskrift drevet på idealistisk basis av masterstudenter ved HF-faktultetet ved Universitetet i Oslo.
 • Cabaret Intime
  Cabaret Intime er Juristforeningens revygruppe og kulturelle alibi.
 • Changemaker Oslo Student
  Changemaker er Norges største ungdomsorganisasjon som jobber med utviklingspolitikk. Vi er primært knyttet til UiO, men tar også imot studenter fra andre lærersteder.
 • Chorus Mixtus
  Blandakoret ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo
 • Cinema Neuf
  Filmklubben ved Det Norske Studentersamfund.
 • Coffeeread
  En god bok er alltid best med en god kopp kaffe samtidig. Gjennom Coffeeread skal vi møtes for å diskutere gode bøker samtidig som vi koser oss med en kaffekopp.
 • Congregatio Forensis
  Congregatio Forensis tilbyr praktiske, faglige og sosiale tilskudd til jusstudenters studietid, og fremmer interesse for næringslivet og finansrelaterte emner.
 • Corpsus Juris
  Studentorkesteret ved Det juridiske fakultet. Vårt mål er å underholde oss selv og andre, i den rekkefølgen.
 • Cybernetisk Selskab
  Studentforening for informatikkstudenter med sosiale arrangementer og kjelleren Escape
 • Dancing Doctors
  Dansegruppe for medisin-, ernærings- og odontologistudenter ved UIO.
 • De Forente Noter
  De forente noters formål er å drifte et studentkor som skal fremme samhold og kreativitet blant studentene på bachelorprogrammet for Internasjonale studier ved det Samfunnsvitenskapelige Fakultet.
 • Dei Sjuke Hestars Studenteining
  Ei eining med hovudmål å gjere sitt livssyn så klart som mogeleg for alle interesserte.
 • Den medievitenskapelige linjeforening
  Hei! Den medievitenskapelige linjeforening er en linjeforening for de som studerer ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo!
 • Den norske Studentersangforening
  UiO's offiselle mannskor
 • Det Medicinske Søsterskab
  Det Medicinske Søsterskabs formål er å fremme sangglede og søsterskab blant kvinnelige studenter ved det medisinske og odontologiske fakultet.
 • Det Norske Studentersamfund (DNS)
  Det Norske Studentersamfund driver studenthuset Chateau Neuf.
 • Digitus
  Digitus er linjeforeningen for studenter ved Informatikk Digital Økonomi og Ledelse ved UiO. Foreningens formål er å fremme faglig kompetanse, samt bidra til å styrke det sosiale miljøet.
 • DKSF - Høyres Studenter Oslo
  DKSF er Oslo Høyres studentforening som samler konservative studenter ved høyere utdanningsinstitusjoner i Oslo. Som medlem i DKSF får du anledning til å delta på våre arrangementer og skoleringer.
 • Dungeons & Dragons Studenter Oslo
  Få venner, skap historier og eventyr sammen i en fantasiverden dere skaper. Det er Skyrim uten grenser - og med venner. Kom og prøv det ut på våre kule arrangementer -- nå med pizza!
 • Effektiv Altruisme UiO
  Effektiv Altruisme UiO arbeider med å finne og fremme de mest effektive måtene å gjøre verden til et best mulig sted. Du får vært med på tankevekkende diskusjonsmøter og sosiale aktiviteter.
 • ELSA - Oslo
  ELSA Oslo er en del av the European Law Students' Association, og tilbyr verdifull akademisk og internasjonal erfaring ved siden av studiene.
 • Emmaus psykologiforening
  Å skape møtepunkt, tankerom og trosfellesskap for psykologistudenter og -arbeidende med interesse for skjæringspunkt mellom kristen tro og psykologi.
 • Erasmus Student Network
  Vår oppgave er å gi mulighet for kulturell forståelse og selvutvikling gjennom å representere internasjonale studenter under prinsippet "studenter hjelper studenter".
 • Ernæringsgutane
  ERNÆRINGSGUTANES formål er å fremme ernæringsforståelse blant studenter, samt å arrangere sosial og kulturell aktivitet for foreningens medlemmer.
 • Ernæringsstudentenes fagutvalg ved UiO (EFU)
  EFU består av 11 representanter, leder + 2 stk fra hvert kull som velges henholdsvis hvert høst- og vårsemester. Foreningens formål er å bidra til sosialt og faglig input for studentene.
 • European Youth Parliament Oslo Student Association
  EYP Oslo SA is a part of EYP Norway which caters to students interested in EYP and European politics. We aim to connect students in Oslo to the wider EYP network by sharing experience and expertise.
 • Europeiske Studenter Oslo
  Europeiske Studenter Oslo er lokallaget til Europeisk Ungdom. Vi vil engasjere og opplyse studenter om EU og EØS. Det er ingen krav om forkunnskaper, dette er en arena for å diskutere og lære.
 • Extinction Rebellion UiO
  Extinction Rebellion UiO ønsker å fremme dialog omkring klimakrisa blant studentene ved UiO. Vi kommer til at holde foredrag, gruppesamtaler og kreative tiltak for å sette klimakrisa på dagsordenen.
 • Fadderstyret ved Institutt for informatikk
  Foreningens formål er å planlegge og arrangere studiestartuka ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo.
 • Fagutvalget for antikk kultur og klassiske språk (FUFAK)
  Fagutvalget for antikk kultur og klassiske språk er en studentdrevet organisasjon som har i oppgave å ivareta gresk- og latinstudentenes interesser.
 • Fagutvalget for Japan-studier
  Vi er et faglig-sosialt organ ved Japansk-studiet ved UiO. Vi sikrer studentene en stemme ved IKOS, og arrangerer og videreformidler fagligsosiale arrangement, og samarbeider med andre fagutvalg der.
 • Fagutvalget for Kina-studier
  Fagutvalget for Kina-studier er en studieprogramforening for studenter tilknyttet Kinesisk med Kina-studier (bachelor), men også Chinese Society and Politics (master).
 • Fagutvalget for kunsthistorie og visuelle studier
  Fagutvalget for kunsthistorie ved universitetet i Oslo
 • Fagutvalget for Midtøsten-studier
  Fagutvalget for Midtøsten-studier skal representere og ivareta interessene til studentene på studieretningen Midtøsten-studier, samt arrangere faglig-sosiale aktiviteter for studenter.
 • Fagutvalget i Kriminologi
  Formålet til Fagutvalget i kriminologi er å skape et samhold for kriminologistudenter gjennom alt fra faglige debatter og foredrag til flere ulike sosiale arrangementer.
 • Fagutvalget ved Institutt for informatikk
  Fagutvalget ved Institutt for informatikk (FUI) er informatikkstudentenes eget organ og skal fungere som et bindeledd mellom studentene, instituttet og universitetet for øvrig.
 • Fagutvalget ved Institutt for Pedagogikk
  Fagutvalget ved Institutt for Pedagogikk
 • Fagutvalget ved Institutt for Spesialpedagogikk (FU ISP)
  Fagutvalget (FU) fungerer som studentenes tillitsvalgte på instituttnivå og består av engasjerte studenter som arbeider for å bedre og sikre tilbudet til studentene, både faglig og sosialt.
 • Fagutvalget ved Institutt for statsvitenskap
  Fagutvalgets oppgave er å ivareta interessene til studentene ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og er hjemlet i Universitetsloven, kapittel 4-1 og 4-4.
 • Fagutvalget ved Økonomisk Institutt
  Fagutvalget ved ØI ivaretar studentenes interesser opp mot Økonomisk institutt.
 • FAKS Oslo
  FAKS Oslo har som formål å være et partipolitisk uavhengig samlingsorgan for konservative studenter.
 • Farmasøytenes Idrettsforening FIF
  Idrettsforening for farmasistudenter ved Farmasøytisk Institutt
 • Farmasøyter Uten Grenser Studentgruppe Oslo
  Navnet er basert på at organisasjonen er en humanitær organisasjon med bestående av farmasøyter som utøver humanitær hjelp uavhengig av geografisk sted.
 • Farmasøytisk Fagutvalg
  Fagutvalget ved Farmasøytisk Institutt.
 • FIFI - fotballforeningen ved instituttet for informatikk
  FIFI har siden 2012 arrangert ukentlige fotballtreninger, der alle er velkommen uavhengig av nivå. Vi arrangerer også sosiale eventer, som kampkvelder.
 • Filologen
  - Allmennkulturelt tidsskrift ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo
 • Filologisk Forening (FF)
  Foreningen er et samlingspunkt for filologer og andre studenter med interesse i humanvitenskapelige spørsmål. Vi søker å bedre det faglige og sosiale miljøet for studenter på HF.
 • Filosofisk supplement
  Studenttidsskrift for filosofi tilknyttet Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) ved Universitetet i Oslo.
 • FN-studentene Oslo
  FN-studentene arbeider med å informere om, engasjere og skape debatt rundt FN-problemstillinger, samt andre samfunnsrelaterte spørsmål.
 • Folkeliggjort
  Vi gir studenter mulighet, insentiv og oppfordring til å endre egen studiehverdag og høyere utdanning.
 • Foreningen for Kjønnsutvidende Filosofi
  Vi skal være en møteplass for studenter som vil utforske og fremme filosofi om kjønn, og diskutere spørsmål om betydningen kjønn har for filosofi
 • Forening for Organisasjonspsykologi (FOP)
  Forening for Organisasjonspsykologi (FOP) er en forening for studenter med interesse for arbeids- og organisasjonspsykologi.
 • Fortid
  Historiestudentenes fagtidsskrift.
 • Fortidsminneforeningens studentutvalg i Oslo (FSO)
  Fortidsminneforeningens studentutvalg Oslo er en forening som ønsker å samle studenter som har interesse for kulturminner, og bevaringen av dem.
 • Forum for psykologi og filosofi
  Foreningen kjerneaktivitet er dialog rundt grunnleggende spørsmål som knytter seg til psykologisk praksis og samtidens menneskesyn.
 • Framtiden i våre hender Oslo studentlag
  Vi er Framtiden i våre henders lokallag for studenter i Oslo. Vi jobber for miljø og rettferdig fordeling av jordas ressurser.
 • Frederik
  Arrangerer sosiale eventer for alle samfunnsøkonomistudenter ved UiO.
 • Fysikkforeningen
  Fysikkforeningen er studentforeningen for bachelorstudenter på FA (Fysikk og Astronomi), og vi står for mye av det sosiale på Fysisk Institutt.
 • Fysisk fagutvalg
  Fysisk fagutvalg er et kontaktorgan mellom studentene på Fysisk institutt, og instituttet selv.
 • Geoviternes volleyballforening
  Sosial volleyballklubb for studenter på Instituttet for Geofag.
 • Glædeskoret Justitia
  Jentekoret ved Det juridiske fakultet
 • Grevling - linjeforening for lektorstudenter i kultur og samfunnsfag
  Grevling er en faglig og sosial linjeforening for studenter på lektorprogrammet i kultur og samfunnsfag
 • Grønn Liste
  Grønn Liste er en politisk liste ved Universitetet i Oslo
 • Gæa Norvegica
  Forening for studentene på institutt for geofag
 • Helga Hele Uka (HHU)
  Helga Hele Uka er en forening og festival med tilhørighet til Helga Engs hus/Det utdanningsvitenskapelige fakultet.
 • Helseledernes Studentforening
  Studentforening ved det Medisinske Fakultet ved Universitetet i Oslo for studenter på bachelor- og masternivå i studiet Helseledelse og helseøkonomi.
 • Historisk Studentforening
  Historisk Studentforening er alle historiestudenters faglige og sosiale forening. Styret er også studentenes tillitsvalgte og har derfor også samme funksjon som et programutvalg.
 • Hjemmelaget Musikkforening
  Et lavterskel sted, hvor alle kan dele hjemmelaget musikk, covers, remixer og snakke om musikk generelt. Målgruppe: musikkelskere
 • HONning
  Linjeforeningen HONning for Honours-programmet ved Universitetet i Oslo.
 • HumAk - Jusstudentenes humanitæraksjon
  HumAk er jusstudentenes humanitæraksjon. HumAk arrangeres annethvert år, og samler hver gang inn penger til et veldedig formål. I tillegg er det en HumAk-festival med artister og mye annet moro.
 • IAESTE Oslo
  Verdensomspennende jobbutveksling for studenter på naturvitenskapelige og teknologiske fag.
 • ICJ-studentnettverk
  International Commission of Jurists er en internasjonal menneskerettighetsorganisasjon, stiftet i 1952, med sekretariat i Geneve. Organisasjonen har en norsk avdeling, ICJ-Norge.
 • IFI-Avis
  IFI = Institutt for Informatikk
 • Ifi-dagen
  Ifi-dagen arrangerer hvert år to karrieredager: ettermiddagen@ifi og dagen@ifi. dagen@ifi er det største studentdrevne heldagsarrangementet ved UiO, og arrangeres hver høst.
 • IFI-logen
  Vi har som mål å anskaffe jacuzzi på institutt for informatikk.
 • IFI-ProgSys
  Linjeforening for studenter ved bachelor- og masterprogrammene Programmering og systemarkitetur
 • IFI Sjakk
  Sjakkforening på Institutt for informatikk ved UiO
 • IFIT
  Vi ønsker å fremme styrkeløft som en sport i Norge. Dette vil vi gjøre ved å sette i gang en forening med fokus på styrkeløft.
 • Impro Neuf
  Foreningens formål er å drive improvisert teater knyttet til Det Norske Studentersamfund, herunder workshops, forestillinger og lignende.
 • Insj
  Insj sitt formål er hjelpe studenter realisere sin ideer. Vi skal være en grunnpilar i innovasjon og entreprenørskap ved universitetet
 • Institutt Formel 1
  Arrangere visninger av alt Formel 1 relatert
 • Jesus Movement
  Jesus Movement er en bevegelse av studenter som elsker Jesus med en visjon om at evangeliet skal nå ut til alle universiteter og skoler
 • JF Dans
  Dansegruppe for det Juridiske fakultet på UiO
 • Juridisk klimaforening
  Foreningen jobber på ulike nivåer med å sikre et levelig klima for fremtiden, og jussens betydning i denne kampen står sentralt.
 • Juridisk Skiforening
  Arrangere skiidrett og andre vinteraktiviteter for studentene ved juridisk fakultet og foreningens støttespillere.
 • Juridisk Studentutvalg
  Å fremme interessene til studentene ved Det juridiske fakultet.
 • Juristforeningen (JF)
  Linjeforening for studenter ved Det juridiske fakultet.
 • Jussnavigatørene Oslo
  JussNavigatørene Oslo er Navigatørene sitt studentarbeid ved Det juridiske fakultet i Oslo. Vi samles tirsdager i partallsuker på Domus Juridika kl. 1600-1700 for å bruke tid med Gud i fellesskap.
 • Kaffeforeninga
  Kaffeforeningas hovedformål er å formidle kunnskap om kaffe med vekt på kultur, smak og bryggeteknikk. Foreninga er åpen for alle studenter.
 • KFUK-KFUM Global Student Oslo
  Vårt formål er å øke og spre kunnskap om, og skape debatt rundt KFUK-KFUM Globals arbeidsområder kjønnsrettferdighet, økonomisk rettferdighet, klimarettferdighet og rettferdig fred.
 • Kjellerutvalget, Traugots Kjeller
  Fakultetsforening, studentpub, ved det utdanningsvitenskapelige fakultet.
 • Kjemiforeningen Proton
  Protons formål er å skape et godt faglig og sosialt miljø for studenter tilknyttet Kjemisk institutt.
 • Kjemisk Fagutvalg
  KFU representerer studenter på Kjemisk Institutt og er deres talerør opp mot ledelsen, i tillegg til innad blant studentmassen.
 • Kling Kokos
  Psykologisk Institutts Sangforening ved Universitetet i Oslo. Stiftet i 2007.
 • Konsertforeningen Betong
  Konsertarrangør på Det Norske Studentersamfund.
 • Kor i Granskauen
  Foreningens formål er å gi et utradisjonelt og mer rytmisk fokusert kortilbud til unge voksne/studenter i Oslo, primært studenter ved UiO.
 • Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug
  Vi eksisterer for å lære folk opp om brygging og ølkultur! Ellers så brygger vi masse annet og har en vid interesse for tradisjoner og kultur som kan ha med vårt formål å gjøre.
 • Kulturhistorisk Fagutvalg
  Formålet til Kulturhistorisk Fagutvalg er å skape sosiale og faglige arrangementer for programstudenter på Kulturhistorie ved UiO.
 • Kurdisk Studentforening
  Formålet til Kurdisk Studentforening er å tilby en sosial arena for kurdiske studenter ved Universitetet i Oslo og andre SiO-registrerte læresteder.
 • Kvindelige Studenters Sangforening (KSS)
  Det offisielle kvinnekoret til Universitetet i Oslo, stiftet i 1895. Tross alderen er vi et ungt og ambisiøst kor.
 • Lanx Satura
  Lanx Satura publiserer semesterlige humoristiske tidsskrift. Vårt formål er å gi studenter en arena for relevant samfunnskritikk samt muligheten til å uttrykke seg humoristisk skriftlig.
 • Latin-Amerikagruppene Blindern (LAG)
  Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) er en partipolitisk uavhengig solidaritetsorganisasjon.
 • Latinamerikansk forening Studentlag (LAF Studentlag)
  LAF Studentlag er foreningen for deg som er opptatt av Latin-Amerika, spansk og portugisisk. Vi jobber for å spre informasjon og kunnskap om Latin-Amerika til studenter i Norge.
 • Legestudentenes Idrettsklubb - LIK
  Formålet til Legestudentenes Idrettsklubb (LIK) er å tilrettelegge for organisert idrett, arrangere lavterskel aktiviteter og turer, og være et samlende organ for fysisk aktivitet blant studentene.
 • Legestudentenes interesseforening for sutur og strikk - LISS
  Formålet til LISS er å skape et sosialt miljø på tvers av ulike kull ved Det medisinske fakultet, der studentene får mulighet til et annerledes avbrekk fra lesingen.
 • Legestudentenes Rusopplysning Oslo
  1. Forebygge rusproblemer blant ungdom 2. Øke kunnskapsnivået om rus blant studenter
 • LEGIO XV Apollinaris
  Legio XV Apollinaris er en studentforeningen for de som er interessert i romersk historie, reenactment, håndverk og håndarbeid.
 • Lektorkammeret
  Foreningen er for pågående og tidligere realfagslektorstudenter ved UiO. Vi skal skape en sosial plattform på tvers av studieår og en arena for fysisk aktivitet for medlemmer over flere nivå.
 • Lektorprogrammets Studentforening
  Nettverks- og sosial-forening for lektorstudenter ved UiO.
 • Lilleputtenes maleforening
  Miniatyrfigur maleforening for studenter på UiO
 • Lingvistisk Studentforening
  Studentforening for studenter ved lingvistikk på UiO.
 • Linjeforeningen for Pedagogikk - Émile
  Linjeforeningen Émile er for deg som studerer pedagogikk ved UiO. Foreningens formål er å arrangere hovedsakelig sosiale og noe faglige arrangementer for å skape engasjement blant studenter.
 • Litteraturtidsskriftet LASSO
  LASSO er et ikke-kommersielt litterært tidsskrift med det formål å appelere til litteratur- og språkstudenter på bachelor- og masternivå.
 • LO-studentene ved UiO
  LO-studentene ved UiO sitt formål er å være en faglig, politisk og sosial arena for studenter i Oslo.
 • LPU - Lektorprogrammets Programutvalg
  Vi arbeider for studentenes velferd og rettigheter, og for å forbedre de faglige og organisatoriske sidene ved utdanningen vår.
 • Lukas
  Kristen studentforening for ernærings-, odontologi- og medisinstudenter.
 • Matematisk fagutvalg (MFU)
  Tillitsvalgt organ for matematikkstudenter ved Universitetet i Oslo, Blindern.
 • Mathjelpen
  - Kliniske ernæringsstudenters matopplysning
 • Medicinerforeningen
  Fakultets- og kjellerforening for det medisinske fakultet
 • Medicinsk Paradeorchæster
  Medicinsk Paradeorchæster er et fritt og uavhengig studentorkester
 • Medieavdelingen ved Det Norske Studentersamfund
  Vi er blant flere utvalg i Det Norske Studentersamfund som drifter studenthuset Chateau Neuf. Vi driver med PR og markedsføring, grafisk design, foto og filmproduksjon, tekst, IT- og webutvikling.
 • Medisinernes mentale helseopplysning (MMO) Oslo
  Målet vårt er å bidra til mer åpenhet og opplysning rundt psykisk helse, samt å samle fagområdene psyke og soma. Behandling av pasienter skal ikke forekomme.
 • Medisinernes seksualopplysning Oslo (MSO)
  Medisinernes seksualopplysning (MSO) er en ideell organisasjon bestående av leger og legestudenter, ved Universitetet i Oslo, som siden 1974 har drevet seksual- og samlivsundervisning i Oslo-området.
 • Medisinerstudentenes revy
  Tradisjonell revy skrevet og satt opp av medisin-, ernærings- og odontologistudenter ved det Medisinske Fakultet ved UiO.
 • Medisinstudentenes Humanitæraksjon (MedHum) Oslo
  MedHum er alle norske medisinstudenters humanitæraksjon, et initiativ av Norsk Medisinstudentforening (Nmf), som fungerer som medisinstudentenes fagforening i Den Norske Legeforening.
 • Menageriet
  - Studentforening for programmet "Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi" på UiO
 • Midtøstenstudiers forening Shababik شبابيك
  Kulturell forening for Midtøsten studenter og andre interesserte i Arabisk kultur og språk. Arabisk bokklubb for interesserte
 • Mino.Jur
  Mino.Jur er en organisasjon for minoriteter på Det juridiske fakultet. Målet for organisasjonen er å skape nettverk og kontakter blant minoriteter, samt bidra til faglig utvikling.
 • Moderat Liste
  Vi i Moderat Liste kjemper for mer frihet for studentene & et grønnere UiO.
 • MOLO
  Idéhistorisk studenttidsskrift ved Universitetet i Oslo.
 • Muslimsk Studentsamfunn (MSS)
  MSS har til formål å skape kontakt mellom muslimske studenter, og å arbeide for å skape forståelse og kunnskap om Islam.
 • Naturvernstudentene i Oslo
  Studentforeningen for klima- og naturengasjerte. En sosial forening. Foredrag, debatter, grønn pils, hyttetur, skogstur, kampanjer og aksjoner og mye mer. Vi er åpne for alle studenter i Oslo!
 • Naturviterne student UiO
  Naturviterne student UiO er en fagforening med hjerte for bærekraft og er en forening for deg som studerer naturvitenskap. Vi hjelper deg gjennom studiene og i overgangen til arbeidslivet.
 • Navet
  Navet er bedriftskontakten ved Institutt for informatikk og har som formål å knytte studentene opp mot bedriftsmarkedet.
 • NESCO - Nepalese Student Community in Oslo
  Nepalese Student Community in Oslo
 • Nicolay Arkeologisk Tidsskrift
  Nicolay arkeologisk tidsskrift har blitt utgitt av arkeologistudenter ved Universitetet i Oslos Institutt for arkeologi, konservering og historie siden 1967.
 • NITO Studentene UiO
  Sosial og faglig studentforening for teknologi-, IKT- og realfag ved UiO
 • Nordmarkskapellet
  Nordmarkskapellet er et sportskapell og leirsted i Nordmarka
 • Norske fysikkstudenters forening
  Norske fysikkstudenters forening (NoFFo) er en forening bestående av fysikkstudenter fra hele landet. Dette er delen av foreningen som hører til UIO
 • Norske Studenters Aktuarforening
  Formålet er å skape trivsel for studentene ved studiet gjennom faglige og sosiale arrangementer. Foreningen skal jobbe for tettere bånd mellom studenter og næringen, for å sikre jobbmuligheter.
 • Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Blindern
  Solidaritetsungdom er Norsk Folkehjelps samfunnspolitiske ungdomsbevegelse. Vårt lokallag har tilhørighet til Universitetet i Oslo.
 • Norsk medisinstudentforening Oslo
  Norsk medisinstudentforening (Nmf) er en partipolitisk uavhengig organisasjon og en underavdeling av Den norske legeforening. Foreningen er en fagforening og interesseorganisasjon for medisinstudenter
 • NTL Ungs studentgruppe i Oslo
  NTL Ungs studentgruppe i Oslo er et tilbud for studenter som vil lære om fagforeninger, ta del i fagpolitiske diskusjoner, og besøke NTL-arbeidsplasser.
 • Odontologforeningen
  Fakultetsforening ved Det odontologiske fakultet
 • OSI Aikido
  OSI Aikido er en japansk kampsportgruppe som primært trener på Domus Athletica og Blindern Athletica.
 • OSI Badminton
  OSI Badminton har tilbud både for viderekomne og nybegynnere. De kan tilby et godt sosialt miljø for badmintoninteresserte studenter.
 • OSI Basketball
  OSI Basketball er kjent for å være den mest sosiale basketklubben i Norge og gjør det bra i studentmesterskap. Åpen for alle studenter.
 • OSI Capoeira
  OSI Capoeira praktiserer en Brasiliansk kampsport som baserer seg på rytmer og dans. Alle studenter er velkomne, både nybegynnere og de som har erfaring fra Capoeira.
 • OSI Dykking
  OSI Dykking tar imot nybegynnere og viderekomne. Gruppen holder kurs og reiser både innenlands og utenlands for å avdekke vannets mysterier.
 • OSI Elvepadling
  OSI elvepadling trener inne i basseng i vinterhalvåret, men resten av året er de på turer i Norge og andre land. Gruppa tar imot både erfarne og uerfarne padlere.
 • OSI E-sport
  OSI E-sport ønsker å skape et miljø for alle spillinteresserte studenter, uansett nivå, plattform og formål.
 • OSI Fekting
  OSI Fekting er Norges første fekteklubb og har utøvere på alle nivåer, fra nybegynnere til landslagsutøvere.
 • OSI Fotball
  OSI Fotball har både futsal- og fotball-lag for både gutter og jenter, på flere nivå. Det er bare å komme på prøvetrening for å finne ut hvilket lag som passer deg best.
 • OSI Friidrett
  OSI Friidrett trener (først og fremst løping) hele året og har plass til både nybegynnere og viderekomne.
 • OSI Friluft
  OSI Friluft er en del av Oslostudentenes Idrettsklubb som er den største studentidrettsklubben i Oslo og den eldste i Norge.
 • OSI Gruppedans
  OSI Gruppedans er en del av Oslostudentenes Idrettsklubb som er den største studentidrettsklubben i Oslo og den eldste i Norge.
 • OSI Håndball
  OSI Håndball har flere lag både på dame- og herresiden som deltar i seriespill på ulike nivåer. OSI Håndball er kjent for sitt gode sosiale miljø og er flinke til å ta vare på hverandre.
 • OSI Innebandy
  OSI Innebandy har flere treninger i uka for både guttelag og jentelag, på ulike nivåer. Det er en gruppe som inkluderer og tar vare på studenter og sørger for at de har et godt sosialt miljø.
 • OSI Judo
  OSI Judo trener på Domus Athletica flere ganger i uka. Judo er en tradisjonsrik kampsport som trener koordinasjon og kroppsbeherskelse.
 • OSI Jujutsu
  OSI Jujutsu trener hovedsakelig på Domus Athletica. Fokus ligger på kroppsbeherskelse og teknikk. Gruppen har tilbud for både nybegynnere og viderekomne.
 • OSI Karate
  OSI Karate trener denne klassiske kampsporten som alle kjenner til. Gruppen har nære tilknytninger til andre karateklubber og som medlem blir man derfor med i et stort nettverk av likesinnede.
 • OSI Kendo
  OSI Kendo har nybegynnerkurs, men mange i gruppen deltar også på høyt nivå og representerer landslaget.
 • OSI Klatring
  OSI Klatring samles flere ganger i uka for å klatre. I tillegg holdes det mange nybegynnerkurs hvert år. Klatregruppa reiser også rundt i Norge og andre land for å finne nye steder å henge fingra i.
 • OSI Langrenn
  OSI Langrenn holder teknikktreninger hele vinteren. De deltar også på studentmesterskap og regulære konkurranser. På starten av sesongen holdes det også nybegynnerkurs hvis det er interesse for det.
 • OSI Orientering
  OSI Orientering har en sosial gruppe som trener hovedsaklig i marka rundt Oslo. I tillegg har de en kartgruppe som produserer og selger kart over turområder i Oslo.
 • OSI Pardans
  OSI Pardans er en av undergruppe av OSI . Gruppen arrangerer kurs 6 forskjellige dansestiler. Se osidans.no for mer informasjon om kursene vi tilbyr!
 • OSI Quidditch
  OSI Quidditch er Oslos studentlag i rumpeldunk, og et av de beste i Norge! Vi trener 2-3 ganger i uken, og deltar i nasjonale og internasjonale turneringer. Åpent for alle studenter i Oslo!
 • OSI Roing
  OSI Roing er sportslig gruppe som er åpne for både herrer og damer uavhengig av nivå. For å bli med må man altså ikke ha rodd noe tidligere. De har mange ulike sosiale arrangementer i løpet av året.
 • OSI Squash
  OSI Squash holder til på Domus Athletica hvor de har ukentlige treninger og turneringer.
 • OSI Svømming
  OSI Svømming trener på Domus Athletica og holder kurs og treninger for alle nivåer.
 • OSI Sykkel
  OSI Sykkel er en aktiv gruppe som møtes flere ganger i uka for å trene i Oslo-området. På vinterstid trenes det inne på et av Athleticas sentre.
 • OSI Taekwondo
  OSI Taekwondo er en sosial gruppe som også fokuserer på det sportslige. Taekwondo er en av verdens største idretter og dette gir gruppen mulighet til å knytte mange internasjonale kontakter.
 • OSI Tennis
  OSI Tennis er åpen for alle studenter i Oslo som ønsker å spille tennis i et sosialt miljø. Målet vårt er å bli den største og billigste student tennis klubben i Norge.
 • OSI Ultimate Frisbee
  OSI Ultimate Frisbee trener både ute og inne, avhengig av sesongen. De har et godt sosialt tilbud til både viderekomne og nybegynnere.
 • OSI Volleyball
  OSI Volleyball er en av OSIs største grupper og har lag på ulike nivåer for både herrer og damer, samt en stor og blandet nybegynnergruppa. De har mange ulike sosiale arrangementer i løpet av året.
 • Oslo Akuttmedisinske Studentforening (OAMS)
  Vi er studenter som er opptatt av akuttmedisin, og ønsker gjennom faglige og sosiale aktiviteter å bidra til å øke interessen og kunnskapen for dette.
 • Oslo Chirurgiske Sælskab
  OCS er en frivillig forening for medisinstudenter ved UiO. Vi ønsker å øke interessen for kirurgi ved å være en arena der man kan øve på enkle kirurgiske ferdigheter under god og sikker veiledning.
 • Oslo CTF
  Lavterskel forening for alle datasikkerhetinteresserte, med fokus på kompetansebygging gjennom workshops og CTF. CTF er kort for Capture The Flag, som er konkurranser innen etisk hacking.
 • Oslo Goklubb
  "Go" refererer til brettspillet som klubben er sentrert rundt.
 • Oslo Kristelige Studentforbund
  Forbundets formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet blant studerende ungdom til innsats for fred, rettferdighet og likestilling.
 • Oslo Kristelige Studentlag
  Oslo Kristelige Studentlag (OKSL) er en gruppe studenter som drømmer om å aktualisere vår visjon: "Vi vil gjøre Jesus kjent på alle studiesteder i Oslo, så han blir trodd, elsket og etterfulgt."
 • Oslo medisinske pikekor
  Kor for jenter som studerer ved Det Medisinske- eller Det Odontologiske Fakultet, UiO
 • Oslo Sosialistiske Studenter
  Lokallag til Oslo Sosialistisk Venstreparti (SV). Organiserer studenter og andre som føler tilhørighet til denne gruppen.
 • Oslostudentenes Biljardforening
  Biljardforeningen skal være en plass for alle studenter i Oslo som er interessert i biljardspillet, uansett nivå, og som ønsker et sosialt miljø og samfunn med likesinnede personer.
 • Oslostudentenes Idrettsklubb (OSI)
  Oslostudentenes Idrettsklubb (OSI) er en av landets største idrettsklubber med et bredt spekter av tilbud innen idrett og friluftsliv.
 • Oslostudentenes Radioklubb
  Å fremme amatør radio hobbyen til alle interesserte.
 • Oslostudentenes Syklubb
  Formålet til Syklubben er å fremme syinteressen blant studenter på en bærekraftig måte, samt å arrangere sosial, kulturell og miljøbevisst aktivitet for foreningens medlemmer og andre interesserte.
 • PARAGONE
  Foreningen utgir et kunsthistorisk studenttidsskrift på Universitetet i Oslo.
 • Peace and Conflict Studies Fagutvalg
  Fagutvalg ved masterprogrammet Peace and Conflict Studies (Institutt for statsvitenskap, Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet).
 • Pedagogisk Profil
  Studentdrevet pedagogisk tidsskrift ved Det utdanningsvitenskapelige fakultetet. Vi dekker pedagogiske temaer på mer og mindre faglige måter.
 • Portal Space
  Vi har som formål om å fremme Norsk romvirksomhet og skaperglede ved å gi studenter muligheten til å jobbe med praktisk utvikling av romteknologi.
 • Programutvalget for Internasjonale studier
  Vi er programutvalget for bachelorprogrammet internasjonale studier ved Det Samfunnsvitenskaplige fakultet på UiO. Programutvalget ivaretar det faglige og sosiale miljøet på studieprogrammet.
 • Programutvalget for Offentlig administrasjon og ledelse
  Programutvalget har ansvaret for det faglige ved studiet Offentlig administrasjon og ledelse og er bindeleddet mellom studentene og ansatte ved instituttet.
 • Programutvalget for psykologi - årsenhet, bachelor og master
  Programutvalget ivaretar psykologistudentene sine interesser hva gjelder programmenes faglige innhold, oppbygning og gjennomføring overfor instituttets ledelse og andre relevante instanser.
 • Programutvalget for Samfunnsgeografi
  Foreningens formål er å fremme det faglige- og fagligsosiale miljøet ved samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo.
 • Programutvalget for Utviklingsstudier ved UIO
  Vårt formål er å sørge for sosialt og faglig samvær/opplegg for studentene for å øke trivsel, læringsutbytte og styrke tilhørighet til studiet. Vi er også deres bindeledd til studentadministrasjonen.
 • Programutvalget ved Institutt for Musikkvitenskap
  Vi er programutvalget til institutt for Musikkvitenskap ved UiO
 • Programutvalget ved Kultur og Kommunikasjon
  Programutvalget (PU) består av studentrepresentanter fra Bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon.
 • Psykologistudentenes linjeforening
  Psykologistudentenes linjeforening har som formål å styrke det sosiale samholdet for studenter ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo, på tvers av kull og studieretning.
 • Psykologistudenter Uten Grenser Oslo
  Psykologistudenter Uten Grenser (PUG) ønsker å øke psykologistudenters kulturelle kompetanse, og tydeliggjøre hvordan psykologien kan bidra i møte med samfunnsutfordringer.
 • Radio Nova
  Studentradioen i Oslo, vi sender radio 24/7 på DAB og nettradio av og for studenter og unge! En stor studentforening med over 100 medlemmer og masse morsomme arrangementer!
 • readLine
  readLine er en sosial arena som samler studenter ved IFI som liker å lese litteratur. Vi samles for å fortelle, diskutere og dele lidenskapen for litteratur og andre gleder ved livet.
 • Realistforeningen
  Fakultetsforening ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
 • Redd Barna Blindern
  Redd Barna Blinderns formål er å fremme bevisstheten rundt Redd Barnas arbeid blant studentene ved universitetet. Vi driver med kampanjearbeid og andre sosiale arrangement
 • Rethinking Economics Blindern
  Rethinking Economics Norge er en medlemsorganisasjon for økonomer, studenter og andre med økonomifaglig interesse som arbeider for pluralisme i økonomifaget.
 • Revygruppen Morrari
  Revygruppe ved Psykologisk Institutt. Vi lager revy med samfunnskritisk og psykologisk vinkling.
 • RF-Regi
  Studentforening for alle interessert i DJ-ing eller rigging og avvikling av konserter, dansegulv, revyer og alt annet som innebærer lyd, lys og scene.
 • SAIH Blindern
  SAIH (Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond) er en partipolitisk uavhengig solidaritets- og bistandsorganisasjon ved norske universiteter og høyskoler.
 • Samfunnsvitenskapelig Fakultetsforening (SVFF)
  Fakultetsforening ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet
 • Samfunnsviter'n
  Studenttidsskrift tilknyttet SV-fakultetet, men åpen for alle som skulle ønske å blir med i redaksjonen. Vi utgir 1 gang i semesteret med 4 faste deler: Tema, Meninger, Samfunn og Kultur.
 • Samfunnsviterne UiO
  Samfunnsviterne UiO er studentlaget til Samfunnsviterne, akademikerforeningen for samfunnsvitere og humanister. Vi jobber for å forbedre det faglige og sosiale tilbudet til våre medlemmer på UiO.
 • Sangvinerne
  Mannskoret for studenter ved medisin
 • Schola Cantorum
  Musikkstudentenes kammerkor
 • SIFI - Linjeforeningen for Informasjonssikkerhet ved IFI
  Linjeforening for masterprogrammet Informasjonssikkerhet ved IFI
 • Småbruket
  Småbruket er en studenthytte eid av Blindern Studenterhjem som ligger i Eiksmarka (Bærum) og leies ut til alle som ønsker å dra på en kortreist hyttetur i Oslomarka.
 • Socius
  Studentmagasin for sosiologi ved UiO
 • SOS-barnebyer UiO
  Humanitær forening for alle studenter i Oslo som jobber for at barn i alle land skal få en trygg oppvekst. Dette gjøres gjennom arrangementer og innsamlingsaktiviteter til støtte for SOS-barnebyer.
 • SPE Oslo Student Chapter
  Society of Petroleum Engineers er en forening for studenter på MatNat som er interessert i petroleumsbransjen. Vi organiserer bedriftspresentasjoner og møter der man kan mingle med profesjonelle.
 • Statsvitenskapelig Trivsel og Velferd (STV)
  Statsvitenskapelig Trivsel og Velferd (STV) organiserer sosiale studentaktiviteter på masternivå for studenter ved Institutt for statsvitenskap.
 • Steinbiten akvarieforening
  Akvarieklubb for alle interesserte ved Institutt for biovitenskap.
 • Stopp oljeletinga UiO
  At skape bevissthet runt klimakrisen og nødvendigheten av at norges regjering trenger stoppe videre oljeleting for en levelig framtid. Vi ønsker fremme dette gjennom føredrag og sosiale aktiviteter
 • Studentenes Elektronikkforening (SEF)
  Studentenes Elektronikk Forening er en forening for studenter på Elektronikk og datateknologi, nå kalt Elektronikk, informatikk og teknologi og andre elektronikkinteresserte studenter.
 • Studentenes Feministiske Forening
  Foreningens formål er å fremme interessen for feminisme og kjønnsforskning gjennom sosiale og kulturell aktivitet for foreningens medlemmer og andre som er interessert i kjønnsforskning.
 • Studentenes Forening for Psykdelisk Vitenskap
  Studentforeningen skal fungere som et bindeledd til NFPV, og har som formål å fokusere på forskning av psykedelikers egenskaper og deres potensielle terapeutiske effekt.
 • Studentenes Fotoklubb
  Studentenes Fotoklubb har til formål å samle og skape kontakt mellom fotointersserte studenter og gi dem økt kjennskap til fotografi.
 • Studenter for Kjernekraft
  Studenter for Kjernekrafts mål er å endre det negative omdømmet til kjernekraften samt å presentere det som en realistisk løsning for å takle klimautfordringene.
 • Studenter for Palestina
  Studenter for Palestinas formål er å fremme den palestinske befolkningens interesser blant studenter, samt å arrangere sosial og kulturell aktivitet for medlemmer og andre studenter.
 • Studenterhytta
  Studenterhytta er en hytte ved Blankvann i Nordmarka som skal være et attraktivt tilbud for studenter og OSI-medlemmer. Hytta eies og driftes av OSI.
 • Studenternes Sjøfartsselskab
  Studenternes Sjøfartsselskab sitt formål er å arrangere turer for foreningens medlemmer på sjøen.
 • Studenter Uten Grenser
  Studenter Uten Grenser er en frivillig organisasjon av og for studenter, som bygger på et gjensidig samarbeid med Leger Uten Grenser (MSF). Foreningen holder til på UiO, Domus Medica.
 • Studentforening Byråkratene
  Studentforening for Offentlig Administrasjon og Ledelse
 • Studentforeningen for Farmasøytisk Innovasjon (SFI)
  Studentforeningen for Farmasøytisk Innovasjons formål er å fremme innovasjon blant farmasistudenter.
 • Studentforeningen for medisinsk innovasjon, Universitetet i Oslo
  SMIs formål er å fremme innovasjon og idéutvikling blant studentene ved de medisinske studieretningene ved UiO. Dette vil arrangeres i tråd med foreningens verdier.
 • Studentforening for Korea-studier
  Studentforening for Korea-studier skal representere de studentene ved Universitetet i Oslo som er interesserte i å lære om Korea og koreansk språk.
 • Studentorchesteret Biørneblæs
  Studentorchester ved Universitet i Oslo, Campus Blindern.
 • Studentorkesteret STRYK
  Strykeorkester for hobby-fiolinster, -bratsjister, -cellister og -bassister. Kreves at man har spilt tidligere, ikke går utøvende stryk, og er under 30 år.
 • Students' Initiative on Foreign Affairs (SIFA)
  SIFA er en studentforening av og for studenter med interesse for internasjonale forhold og problemstillinger. Vi ønsker å undersøke og drøfte internasjonale spørsmål fra et tverrfaglig ståsted.
 • Studentsjakkforeningen ved Universitetet i Oslo
  Forening for alle sjakkinteresserte studenter i Oslo.
 • Student Support Oslo
  Student Supporter en medstudent som er vennlig og åpen, har gode lytteegenskaper og viser empati.
 • Studentundervisningen på Medisin (SUM)
  Studentrettet, studentdrevet undervisning innen det medisinske fagfeltet for alle som er interesserte.
 • Studentutvalget ved Det humanistiske fakultet
  Studentutvalget ved Det humanistiske fakultet (HFSU) skal ivareta studentenes interesser på Det humanistiske fakultet og arbeide for god kontakt mellom studentene og fakultetets ledelse.
 • Studentutvalget ved Det utdanningsvitenskapelig fakultet
  Studentutvalget ved det Utdanningsvitenskapelig fakultet (SUUV) er det øverste studentorganet på fakultetet, og er bindeleddet mellom studentene og det Utdanningsvitenskapelige fakultet.
 • SUMposium
  Linjeforening for studenter ved UiOs Senter for Utvikling og Miljø (SUM).
 • Syrian Student Association
  - Bygge broer mellom det syriske og norske folket -Få arabiske studenter til å bli kjent med høyere utdanning i Norge - Hjelpe arabisk talende studenter med å bli kjent med hverandre
 • Tabula
  Tabulas formål er å fremme samarbeid, skriveglede og sosialisering i IAKHs studentmiljø, samt sikre bred sosial deltagelse i foreninga for å øke faglig og sosial trivsel.
 • Tannhelsestudenter uten grenser - UiO
  Tannhelsestudenter uten grenser – UiOs formål er å fremme bistandsinteressen blant studenter, samt å arrangere sosial og bistands-aktuelle aktiviteter for foreningens medlemmer og andre interesserte.
 • Tannlegerevyen
  Et årlig arrangement som gjennomføres av studenter ved det Odontologiske fakultet i Oslo. Det er en gammel tradisjon som tiltrekker flere hundre tilskuere.
 • Tappetårnet
  Tappetårnet har ansvar for alt av frivillig bardrift på Chateau Neuf, derav Bokcafeen som er åpen alle hverdager.
 • Teater Neuf
  Studentteateret i Oslo
 • Teater Neuf International
  Teater Neuf International er en engelskspråklig teatergruppe for både nåværende og tidligere studenter og andre interesserte ansatte ved universitetet.
 • Tekna Student UiO
  Forening for studenter innen teknisk-naturvitenskapelig utdannelse.
 • Teknovatøren
  Tidsskriftet ser etter å fremme fagfeltet "Science and Technology in Society" og innovasjonsstudier.
 • Terra
  Samfunnsgeografistudenter sin sosiale forening
 • ToastJærn - Toastens Organisasjon For Alle Studenter til Jærnets Ære og Riket Norge
  Studentforeningens formål er å spre toastglede og trygg toasting ved Institutt for Informatikk. Vi skal samle studenter rundt noe så enkelt og godt som toast.
 • trass!
  Vi er et feministisk tisskrift som vil fremme postkoloniale perspektiver og interdisiplinært samarbeid.
 • Tripartita - Linjeforeningen for Filosofi, politikk og økonomi (FPØ)
  Tripartita - Linjeforeningen for FPØ sitt formål er å fremme samhold og felleskap blant studenter ved bachelorprogrammet «Filosofi, politikk og økonomi» v/Universitet i Oslo.
 • Trip - psykologisk reiseforening
  Trip – psykologisk reiseforening har som formål å utvide horisonten til studentene ved PSI, UiO, både faglig og utenomfaglig, samt gi innsikt i andre lands tilnærming til psykologifaget.
 • Tryggere Ungdom UIO
  Tryggere Ungdom jobber for en tryggere og mer progressiv ruspolitikk. Vi er partipolitisk uavhengige og livssynsnøytrale.
 • Tvergastein
  Tvergastein er det første tverrfaglige akademiske tidsskriftet ved Universitetet i Oslo som har temaene miljø og bærekraftig utvikling som hovedfokus.
 • Uglebo
  Kjellerpuben ved Humanistisk Fakultet
 • UiO Frisbeegolf - DUKK
  DUKK er en frivillig studentforening ved Universitetet i Oslo som ønsker å formidle gleden av sporten 'Disc Golf' til studenter - uavhengig av ferdighetsnivå.
 • UiO Gaming
  UiO Gaming er en hobbyforening som ønsker å skape et sosialt miljø rundt gaming og e-sport på UiO
 • UiO Rooftop Initiative
  Vi ønsker å installere takhager på universitetet for å bidra til økologisk matproduksjon og kunnskap om lokalt miljø og klima, skape åpne møteplasser, og redusere oppvarmingseffekten fra takene.
 • UiO Smash Bros.
  UiO Smash Bros. har som formål å dyrke miljøet for den populære slåssespillserien Super Smash Bros. på UiO gjennom turneringer og andre sosiale arrangementer.
 • UKA på Blindern
  UKA på Blindern er en studentfestival som arrangerer konserter, revy, akademiske foredrag og stand-up - alt til studentvennlige priser. Festivalens målgruppe er Oslos studenter.
 • Unge Norske Chilenere
  Et sterkere samhold og en større dialog mellom unge norske chilenere. Kjerneverdier: Solidaritet Gjensidighet Tillit Kommunikasjon Åpenhet
 • Universities Allied for Essential Medicines (UAEM)
  Ti millioner mennesker dør hvert år på fordi de ikke har tilgang på livsviktige medisiner. Mange av disse medisinene finnes, men er ikke tilgjengelig i mange lav- og mellominntektsland.
 • Universum Panton
  Denne klubben vil skape et miljø rundt himmelobservasjon og amatørastronomi for de som er interesserte, men ikke hadde muligheten til å studere det. (Den er også for de som studerer det)
 • Ursi Canentes
  Vi er et blandakor, som synger det meste, fra drikkeviser til popsanger til sanger fra spill og film.
 • UV-Revyen
  Synge, danse, spille, vise det frem og HA DET GØY!
 • Veneficus Tidsskriftet
  Veneficus Tidsskriftet er en undergruppe av studentforeningen Veneficus ved Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo.
 • Vietnamesisk studentforening i Oslo (VSO)
  En vietnamesisk studentforening av og for vietnamesiske studenter under høyere utdanning i Oslo.
 • VIFI
  VIFI er en volleyballforening for studenter på Institutt for Informatikk og ønsker å fremme et godt studentmiljø.
 • Vin og verdensproblemer
  Sosial forening på UiO hvor hovedtema er samfunnsmedisin.
 • VIRILIS
  Å arbeide for farmasiens og fellesskapets fremme ved å skape en felles sosial platform for menn på farmasistudiet ved Universitetet i Oslo som er i minoritet.
 • VOPSI - Volleyball PSI
  Foreningens formål er å danne en samlingsplass for studenter ved Psykologisk institutt, UiO, gjennom ukentlige volleyballtreninger og tilhørende sosiale arrangement.
 • Youth Atlantic Treaty Association Oslo
  Foreningens navn er Youth Atlantic Treaty Association Oslo, til daglig YATA Oslo. Foreningens formål er å fremme interesse og kunnskap om utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk.
 • Zoon Politikon
  Zoon Politikon er et selvstendig studentmagasin som blir gitt ut ved Institutt for Statsvitenskap ved UiO. Zoon Politikon tar opp viktige temaer på instituttet, i Norge og i verden.
Publisert 4. apr. 2012 09:41 - Sist endret 14. juli 2022 17:22