Andre foreninger

 • Insj
  Insj sitt formål er hjelpe studenter realisere sin ideer. Vi skal være en grunnpilar i innovasjon og entreprenørskap ved universitetet
 • Nordisk Gruppe
  Forening for jusstudenter på tvers av norden. Arrangerer turer de nordiske fakulteter.
 • Peer Support UiO
  Peer Supporter en medstudent som er vennlig og åpen, har gode lytteegenskaper og viser empati.
 • Studentforeningen for medisinsk innovasjon, Universitetet i Oslo
  SMIs formål er å fremme innovasjon og idéutvikling blant studentene ved de medisinske studieretningene ved UiO. Dette vil arrangeres i tråd med foreningens verdier.
 • UiO Rooftop Initiative
  Vi ønsker å installere takhager på universitetet for å bidra til økologisk matproduksjon og kunnskap om lokalt miljø og klima, skape åpne møteplasser, og redusere oppvarmingseffekten fra takene.
Publisert 3. sep. 2020 10:55 - Sist endret 3. sep. 2020 10:55