Andre foreninger

 • Foreningsfaglig Forum
  Formålet for foreningen er å være et kompetansesenter for ledelse og utvikling av studentorganisasjoner gjennom kurs, faglige arrangementer og å tilrettelegge for erfaringsutveksling.
 • Insj
  Insj sitt formål er hjelpe studenter realisere sin ideer. Vi skal være en grunnpilar i innovasjon og entreprenørskap ved universitetet
 • Studentforeningen for medisinsk innovasjon, Universitetet i Oslo
  SMIs formål er å fremme innovasjon og idéutvikling blant studentene ved de medisinske studieretningene ved UiO. Dette vil arrangeres i tråd med foreningens verdier.
 • UiO Rooftop Initiative
  Vi ønsker å installere takhager på universitetet for å bidra til økologisk matproduksjon og kunnskap om lokalt miljø og klima, skape åpne møteplasser, og redusere oppvarmingseffekten fra takene.
Publisert 3. sep. 2020 10:55 - Sist endret 3. sep. 2020 10:55