Arrangementsforeninger

 • dagen@ifi
  dagen@ifi er det største studentdrevne heldagsarrangementet ved UiO og arrangeres hver høst på IFI. 09:30-02:00 tilbys foredrag, bedrifter, konkurranser, gratis mat, underholdning og mye moro.
 • Helga Hele Uka (HHU)
  Helga Hele Uka er en forening og festival med tilhørighet til Helga Engs hus/Det utdanningsvitenskapelige fakultet.
 • Insomnia
  Insomnia er psykologistudentenes arrangør av sosiale arrangementer.
 • Johannes Åpen Bar ved Det teologiske fakultet
  JÅB er en studentforening for å styrke det sosiale miljøet ved TF. JÅB styres på samme måte som TSU, bare at JÅBs leder er nesteleder i TSU. TSU vedtektene er de samme som gjelder for JÅB.
 • Justivalen
  Justivalen er en festival arrangert av studenter ved det Juridiske Fakultet, og er studentfestivalen for alle!
 • Litteraturfestivalen STED
  Litteraturfestivalen STED er en årlig litteraturfestival som arrangeres av litteraturinteresserte studenter ved Universitetet i Oslo.
 • NESCO - Nepalese Student Community in Oslo
  Nepalese Student Community in Oslo
 • Startskuddet
  Startskuddet arrangerer den årlige Karrieredagen ved Psykologisk Institutt, UiO.
 • TEDx University of Oslo
  Holde et TEDx arrangement en gang i året ved universitetet. Det er et selvorganisert arrangement. Ved TEDx arrangementet, fører foredragsholderne viktige tverrfaglige diskusjoner og dialoger.
 • Toastens Organisasjon for Alle Studenter Til Jernets Ære og Riket Norge
  Studentforeningens formål er å spre toastglede og trygg toasting ved Institutt for Informatikk. Vi skal samle studenter rundt noe å enkelt og godt som toast.
 • Trip - psykologisk reiseforening
  Trip – psykologisk reiseforening har som formål å utvide horisonten til studentene ved PSI, UiO, både faglig og utenomfaglig, samt gi innsikt i andre lands tilnærming til psykologifaget.
 • UKA på Blindern
  UKA på Blindern er en studentfestival som arrangerer konserter, revy, akademiske foredrag og stand-up - alt til studentvennlige priser. Festivalens målgruppe er studenter med tilknytning til SiO.
 • Viadukt
  Viadukt har som mål å inspirere studentene til å bygge sin egen bro mellom studiene og arbeidslivet. Vi vil hjelpe studentene å utnytte og utfordre sitt potensiale, til å se og gripe deres muligheter.
Publisert 4. apr. 2012 10:30 - Sist endret 29. mai 2017 09:11