Faglig relaterte foreninger

 • BABEL Filmklubb
  Filmklubb som fokuserer på film fra Midtøsten og Nord-Afrika
 • Congregatio Forensis
  Congregatio Forensis tilbyr praktiske, faglige og sosiale tilskudd til jusstudenters studietid, og fremmer interesse for næringslivet og finansrelaterte emner.
 • Ernæringsgutane
  ERNÆRINGSGUTANES formål er å fremme ernæringsforståelse blant studenter, samt å arrangere sosial og kulturell aktivitet for foreningens medlemmer.
 • Ernæringsstudentenes fagutvalg ved UiO (EFU)
  EFU består av 11 representanter, leder + 2 stk fra hvert kull som velges henholdsvis hvert høst- og vårsemester. Foreningens formål er å bidra til sosialt og faglig input for studentene.
 • Forening for Organisasjonspsykologi (FOP)
  Forening for Organisasjonspsykologi (FOP) er en forening for studenter med interesse for arbeids- og organisasjonspsykologi.
 • Forum for psykologi og filosofi
  Foreningen kjerneaktivitet er dialog rundt grunnleggende spørsmål som knytter seg til psykologisk praksis og samtidens menneskesyn.
 • Grevling - linjeforening for lektorstudenter i kultur og samfunnsfag
  Grevling er en faglig og sosial linjeforening for studenter på lektorprogrammet i kultur og samfunnsfag
 • Kulturhistorisk Fagutvalg
  Formålet til Kulturhistorisk Fagutvalg er å skape sosiale og faglige arrangementer for programstudenter på Kulturhistorie ved UiO.
 • Legestudentenes Rusopplysning Oslo
  1. Forebygge rusproblemer blant ungdom 2. Øke kunnskapsnivået om rus blant studenter
 • LPU - Lektorprogrammets Programutvalg
  Vi arbeider for studentenes velferd og rettigheter, og for å forbedre de faglige og organisatoriske sidene ved utdanningen vår.
 • Mathjelpen
  - Kliniske ernæringsstudenters matopplysning
 • Medisinernes mentale helseopplysning (MMO) Oslo
  Målet vårt er å bidra til mer åpenhet og opplysning rundt psykisk helse, samt å samle fagområdene psyke og soma. Behandling av pasienter skal ikke forekomme.
 • Medisinernes seksualopplysning Oslo (MSO)
  Medisinernes seksualopplysning (MSO) er en ideell organisasjon bestående av leger og legestudenter, ved Universitetet i Oslo, som siden 1974 har drevet seksual- og samlivsundervisning i Oslo-området.
 • Naturviterne student UiO
  Naturviterne student UiO er en fagforening med hjerte for bærekraft og er en forening for deg som studerer naturvitenskap. Vi hjelper deg gjennom studiene og i overgangen til arbeidslivet.
 • Norske fysikkstudenters forening
  Norske fysikkstudenters forening (NoFFo) er en forening bestående av fysikkstudenter fra hele landet. Dette er delen av foreningen som hører til UIO
 • Norske Studenters Aktuarforening
  Formålet er å skape trivsel for studentene ved studiet gjennom faglige og sosiale arrangementer. Foreningen skal jobbe for tettere bånd mellom studenter og næringen, for å sikre jobbmuligheter.
 • Norsk medisinstudentforening Oslo
  Norsk medisinstudentforening (Nmf) er en partipolitisk uavhengig organisasjon og en underavdeling av Den norske legeforening. Foreningen er en fagforening og interesseorganisasjon for medisinstudenter
 • Oslo Akuttmedisinske Studentforening (OAMS)
  Vi er studenter som er opptatt av akuttmedisin, og ønsker gjennom faglige og sosiale aktiviteter å bidra til å øke interessen og kunnskapen for dette.
 • Oslo Chirurgiske Sælskab
  OCS er en frivillig forening for medisinstudenter ved UiO. Vi ønsker å øke interessen for kirurgi ved å være en arena der man kan øve på enkle kirurgiske ferdigheter under god og sikker veiledning.
 • Rethinking Economics Blindern
  Rethinking Economics Norge er en medlemsorganisasjon for økonomer, studenter og andre med økonomifaglig interesse som arbeider for pluralisme i økonomifaget.
 • Samfunnsviterne UiO
  Samfunnsviterne UiO er studentlaget til Samfunnsviterne, akademikerforeningen for samfunnsvitere og humanister. Vi jobber for å forbedre det faglige og sosiale tilbudet til våre medlemmer på UiO.
 • SPE Oslo Student Chapter
  Society of Petroleum Engineers er en forening for studenter på MatNat som er interessert i petroleumsbransjen. Vi organiserer bedriftspresentasjoner og møter der man kan mingle med profesjonelle.
 • Studentenes Feministiske Forening
  Foreningens formål er å fremme interessen for feminisme og kjønnsforskning gjennom sosiale og kulturell aktivitet for foreningens medlemmer og andre som er interessert i kjønnsforskning.
 • Studentforening for Korea-studier
  Studentforening for Korea-studier skal representere de studentene ved Universitetet i Oslo som er interesserte i å lære om Korea og koreansk språk.
 • Students' Initiative on Foreign Affairs (SIFA)
  SIFA er en studentforening av og for studenter med interesse for internasjonale forhold og problemstillinger. Vi ønsker å undersøke og drøfte internasjonale spørsmål fra et tverrfaglig ståsted.
 • Studentundervisningen på Medisin (SUM)
  Studentrettet, studentdrevet undervisning innen det medisinske fagfeltet for alle som er interesserte.
 • Tekna Student UiO
  Forening for studenter innen teknisk-naturvitenskapelig utdannelse.
 • VIRILIS
  Å arbeide for farmasiens og fellesskapets fremme ved å skape en felles sosial platform for menn på farmasistudiet ved Universitetet i Oslo som er i minoritet.
 • Youth Atlantic Treaty Association Oslo
  Foreningens navn er Youth Atlantic Treaty Association Oslo, til daglig YATA Oslo. Foreningens formål er å fremme interesse og kunnskap om utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk.
Publisert 4. apr. 2012 10:32 - Sist endret 29. mai 2017 09:14