Faglig relaterte foreninger

 • BABEL Filmklubb
  Filmklubb som fokuserer på film fra Midtøsten og Nord-Afrika.
 • Congregatio Forensis
  Congregatio Forensis tilbyr praktiske og faglige tilskudd til jusstudenters studietid, og fremmer interesse for næringslivet og finansrelaterte emner.
 • Den Tyskspråklige Forening
  Vi er foreningen for dem som er interessert i tysk kultur og språk.
 • Ebla studentbokhandel
  Bokhandel som selger brukt pensum- og faglitteratur, primært for studenter ved IFIKK
 • Eco-read
  Eco-reads formål er å fremme øko-litterær, miljø-kunstnerisk og øko-kritisk interesse blant studenter, samt å arrangere sosiale og kulturelle aktiviteter og samarbeide med liknende initiativer.
 • ELSA - Oslo
  European Law Students Association – Oslo
 • English Masters Society
  English Masters Society er en frivillig studentorganisasjon ved det Humanistiske Fakultet ved Universitetet i Oslo og ble stiftet 6.2.2013.
 • Fagutvalget for klinisk ernæring
  EFU består av 10 representanter, 2 stk fra hvert kull, som velges hvert høstsemester. Foreningens formål er å bidre med sosialt og faglig input for studentene.
 • Forening for Organisasjonspsykologi (FOP)
  Forening for Organisasjonspsykologi (FOP) er en forening for studenter med interesse for arbeids- og organisasjonspsykologi.
 • Grevling - linjeforening for lektorstudenter i kultur og samfunnsfag
  Grevling er en faglig og sosial linjeforening for studenter på lektorprogrammet i kultur og samfunnsfag
 • Helseledernes Fagutvalg
  Vi vil formidle studentenes tilbakemeldinger mellom nivåer og få kontakt med arbeidslivet. Vi ønsker å skape en tilknytning til administrasjonen, samt en god forbindelse mellom BA og MA studenter.
 • Indologisk Studentforening
  Indologisk Studentforening ønsker å tilby et faglig-sosialt tilbud til de med interesse for India og regionen Sør-Asia generelt.
 • Kulturhistorisk Fagutvalg
  Formålet til Kulturhistorisk Fagutvalg er å skape sosiale og faglige arrangementer for programstudenter på Kulturhistorie ved UiO.
 • Legestudentenes Rusopplysning Oslo
  1. Forebygge rusproblemer blant ungdom 2. Øke kunnskapsnivået om rus blant studenter
 • Lektorprogrammets programutvalg - LPU
  Vi arbeider for studentenes velferd og rettigheter, og for å forbedre de faglige og organisatoriske sidene ved utdanningene våre.
 • Mathjelpen
  - Kliniske ernæringsstudenters matopplysning
 • Medisinernes seksualopplysning Oslo (MSO)
  Medisinernes seksualopplysning (MSO) er en ideell organisasjon bestående av leger og legestudenter som siden 1974 har drevet seksual- og samlivsundervisning i Oslo-området.
 • Mino.Jur
  Minoritets jurister ved det juridiske fakultet.
 • Naturviterne Student UiO
  Naturviterne er en fagforening for alle med høyere naturvitenskapelig utdanning eller kompetanse. Naturviterstudentene er vår studentorganisasjon, med lokallag ved NMBU, UiO, UiB og UiT.
 • Norsk medisinstudentforening Oslo
  Norsk medisinstudentforening (Nmf) er en partipolitisk uavhengig organisasjon og en underavdeling av Den norske legeforening. Foreningen er en fagforening og interesseorganisasjon for medisinstudenter
 • Oslo Akuttmedisinske Studentforening (OAMS)
  Vi er studenter som er opptatt av akuttmedisin, og ønsker gjennom faglige og sosiale aktiviteter å bidra til å øke interessen og kunnskapen for dette.
 • Pedagogstudentene ved UiO
  Vi er lokallaget til Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet ved UiO som er en interesseorganisasjon for studenter som tar sikte på å arbeide på ulike nivåer innenfor utdanningssystemet.
 • Portal Space
  Forening for studenter ved Universitetet i Oslo med interesse for romfart.
 • Rethinking Economics Blindern
  Rethinking Economics Blindern er et lokallag av Rethinking Economics Norge, som igjen er en landsorganisasjon av Rethinking Economics. Vi ønsker å sette pluralisme på dagsorden med gjennomtanke.
 • Samfunnsviterne UiO
  Samfunnsviterne UiO er studentlaget til Samfunnsviterne, akademikerforeningen for Samfunnsvitere og humanister.
 • SonoStudMed
  Organisasjonens formål er å arrangere ultralydkurs for medisinstudenter i Oslo. Kursene skal ha fokus på mye praktisk øvelse i såkalte bedside point of care undersøkelser.
 • SPE Oslo Student Chapter
  Society of Petroleum Engineers er en forening for studenter på MatNat som er interessert i petroleumsbransjen. Vi organiserer bedriftspresentasjoner og møter der man kan mingle med profesjonelle.
 • Studentforening for Korea-studier
  Studentforening for Korea-studier skal representere de studentene ved Universitetet i Oslo som er interesserte i å lære om Korea og koreansk språk.
 • Students' Initiative on Foreign Affairs (SIFA)
  SIFA er en studentforening av og for studenter med interesse for internasjonale forhold og problemstillinger. Vi ønsker å studere og drøfte internasjonale spørsmål fra et tverrfaglig ståsted.
 • Studentundervisningen på Medisin (SUM)
  Studentrettet, studentdrevet undervisning innen det medisinske fagfeltet for alle som er interesserte.
 • Studentutvalget ved Det samfunnsvitenskapelig fakultet
  Studentutvalg for alle studenter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO.
 • Tekna Student UiO
  Forening for studenter innen teknisk-naturvitenskapelig utdannelse.
 • VIRILIS
  Å arbeide for farmasiens og fellesskapets fremme ved å skape en felles sosial platform for menn på farmasistudiet ved Universitetet i Oslo som er i minoritet.
 • Youth Atlantic Treaty Association Oslo
  Foreningens navn er Youth Atlantic Treaty Association Oslo, til daglig YATA Oslo. Foreningens formål er å fremme interesse og kunnskap om utenriks- forsvars og sikkerhetspolitikk.
Publisert 4. apr. 2012 10:32 - Sist endret 29. mai 2017 09:14