Fakultetsforeninger

 • Abels Forening
  Forening for studenter ved Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet.
 • Fagutvalget for kriminologi
  Fagutvalget for kriminologi sitt formål er å skape et samhold på kriminologistudiet gjennom faglige debatter, forelesninger og turer, og sosiale arrangement.
 • Filologisk Forening (FF)
  Foreningen er et samlingspunkt for filologer og andre studenter med interesse i humanvitenskapelige spørsmål. Vi søker å bedre det faglige og sosiale miljøet for studenter på HF.
 • Juristforeningen (JF)
  Linjeforening for studenter ved Det juridiske fakultet
 • Kjellerutvalget, Traugots Kjeller
  Fakultetsforening ved det utdanningsvitenskapelige fakultet.
 • Odontologforeningen
  Fakultetsforening ved Det odontologiske fakultet
 • Realistforeningen
  Fakultetsforening ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
 • RF-Regi
  En lyd & lys-forening for studenter som ønsker å være med på rigging av det tekniske ved arrangementer.
 • Samfunnsvitenskapelig Fakultetsforening (SVFF)
  Fakultetsforening ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet
 • Studentutvalget ved Det humanistiske fakultet
  Studentutvalget ved Det humanistiske fakultet (HFSU) skal ivareta studentenes interesser på Det humanistiske fakultet og arbeide for god kontakt mellom studentene og fakultetets ledelse.
 • Uglebo
  Kjellerpuben ved Humanistisk Fakultet
Publisert 4. apr. 2012 10:32 - Sist endret 29. mai 2017 09:15