Instituttforeninger

 • Arkeologisk studentforening og fagutvalg
  Faglig og sosial studentforening for studenter innenfor studiene arkeologi og konservering ved UiO.
 • Cybernetisk Selskab
  Studentforening for informatikkstudenter med sosiale arrangementer og kjelleren Escape
 • Den medievitenskapelige linjeforening
  Den medievitenskapelige linjeforening er en linjeforening for de som studerer ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo.
 • Fadderstyret ved Institutt for informatikk
  Foreningens formål er å planlegge og arrangere studiestartuka ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo.
 • Fagutvalget ved Institutt for informatikk
  Fagutvalget ved Institutt for informatikk er informatikk-studentenes eget organ
 • Fagutvalget ved Institutt for Pedaogikk
  Fagutvalget ved Institutt for Pedagogikk
 • Fagutvalget ved Institutt for Spesialpedagogikk (FU ISP)
  Fagutvalget (FU) fungerer som studentenes tillitsvalgte på instituttnivå og består av engasjerte studenter som arbeider for å bedre og sikre tilbudet til studentene, både faglig og sosialt.
 • Farmasøytisk Fagutvalg
  Fagutvalget ved Farmasøytisk Institutt.
 • Frederik
  Arrangerer sosiale eventer for alle samfunnsøkonomistudenter ved UiO.
 • Gæa Norvegica
  Forening for studentene på institutt for geofag
 • HiveMind
  Navnet HiveMind kan bety en kollektiv bevissthet der en gruppe mennesker oppdager at de har ting til felles, og tenker og oppfører seg som et samfunn, der de deler kunnskap, tanker og ressurser.
 • Ifi-makers
  En forening som hovedsakelig holder til på Ifi (Institutt for informatikk), for å samle såkalte makers ved Åpen sone for eksperimentell informatikk. http://sonen.ifi.uio.no/
 • Kjemiforeningen Proton
  Protons formål er å skape et godt faglig og sosialt miljø for studenter tilknyttet Kjemisk institutt.
 • Matematisk fagutvalg
  Tillitsvalgt organ for matematikkstudenter ved Universitetet i Oslo, Blindern.
 • Metaforeningen på PSI
  Meta-Foreningen har som formål er å være en pådriver for studentmiljøet på Psykologisk institutt, samt bistå foreningene på instituttet i å koordinere sine aktiviteter på en positiv måte.
 • Navet
  Bedriftskontakten ved Institutt for informatikk
 • Psykologisk selskab
  Å fremme det sosiale miljøet ved Psykologisk Institutt ved UiO, og skape samhold på tvers av kull og linjer.
 • Sosialantropologisk forening (SAF)
  Foreningen har som formål å organisere sosialfaglige aktiviteter for studenter ved bachelor- og masterprogrammet i sosialantropologi ved UiO og for andre som har interesse for antropologi.
 • Sosialantropologisk Programutvalg
  Sosialantropologisk Prograutvalget (SAPU) er interesseorganisasjonen for bachelor og masterstudenter ved sosialantropologi på UiO.
 • Studentforeningen Veneficus
  Studentforeningen Veneficus er studentforeningen for farmasistudenter ved Farmasøytisk Institutt, UiO. Ordet "veneficus" kommer fra latin og betyr "giftig"
Publisert 5. apr. 2013 12:32 - Sist endret 29. mai 2017 09:19