Instituttforeninger

 • Arkeologisk studentforening og fagutvalg
  Faglig og sosial studentforening for studenter innenfor studieretningen arkeologi. Vi arrangerer ulike sosiale sammenkomster og er bindeleddet mellom studentene og administrasjonen /instituttet.
 • Cybernetisk Selskab
  Studentforening for informatikkstudenter med sosiale arrangementer og kjelleren Escape
 • Den medievitenskapelige linjeforening
  Den medievitenskapelige linjeforening er en linjeforening for de som studerer ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo!
 • drink:IT
  drink:IT er et sosialt møtepunkt for studenter som studerer informatikk, hvor man lærer å lage drinker og cocktails.
 • Fadderstyret ved Institutt for informatikk
  Foreningens formål er å planlegge og arrangere studiestartuka ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo.
 • Fagutvalget ved Institutt for informatikk
  Fagutvalget ved Institutt for informatikk (FUI) er informatikkstudentenes eget organ, og skal fungere som et bindeledd mellom studentene, instituttet og universitetet for øvrig.
 • Fagutvalget ved Institutt for Pedagogikk
  Fagutvalget ved Institutt for Pedagogikk
 • Fagutvalget ved Institutt for Spesialpedagogikk (FU ISP)
  Fagutvalget (FU) fungerer som studentenes tillitsvalgte på instituttnivå og består av engasjerte studenter som arbeider for å bedre og sikre tilbudet til studentene, både faglig og sosialt.
 • Fagutvalget ved Institutt for statsvitenskap
  Fagutvalgets oppgave er å ivareta interessene til studentene ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og er hjemlet i Universitetsloven, kapittel 4-1 og 4-4.
 • Fagutvalget ved Økonomisk Institutt
  Fagutvalget ved ØI ivaretar studentenes interesser opp mot Økonomisk institutt.
 • Farmasøytisk Fagutvalg
  Fagutvalget ved Farmasøytisk Institutt.
 • Frederik
  Arrangerer sosiale eventer for alle samfunnsøkonomistudenter ved UiO.
 • Geoviternes volleyballforening
  Sosial volleyballklubb for studenter på Instituttet for Geofag.
 • Gæa Norvegica
  Forening for studentene på institutt for geofag
 • Kjemiforeningen Proton
  Protons formål er å skape et godt faglig og sosialt miljø for studenter tilknyttet Kjemisk institutt.
 • Kjemisk Fagutvalg
  KFU representerer studenter på Kjemisk Institutt og er deres talerør opp mot ledelsen, i tillegg til innad blant studentmassen.
 • Matematisk fagutvalg
  Tillitsvalgt organ for matematikkstudenter ved Universitetet i Oslo, Blindern.
 • Navet
  Navet er bedriftskontakten ved Institutt for informatikk og har som formål å knytte studentene opp mot bedriftsmarkedet.
 • Programutvalget ved Institutt for Musikkvitenskap
  Vi er programutvalget til institutt for Musikkvitenskap ved UiO
 • Psykologistudentenes linjeforening
  Psykologistudentenes linjeforening har som formål å styrke det sosiale samholdet for studenter ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo, på tvers av kull og studieretning.
 • Sosialantropologisk forening (SAF)
  Foreningen har som formål å organisere sosialfaglige aktiviteter for studenter ved bachelor- og masterprogrammet i sosialantropologi ved UiO og for andre som har interesse for antropologi.
 • Statsvitenskapelig Trivsel og Velferd (STV)
  Statsvitenskapelig Trivsel og Velferd (STV) organiserer sosiale studentaktiviteter på masternivå for studenter ved Institutt for statsvitenskap.
 • Studentforeningen Veneficus
  Studentforeningen Veneficus er studentforeningen for farmasistudenter ved Farmasøytisk Institutt, UiO. Ordet "veneficus" kommer fra latin og betyr "giftig".
 • Tabula
  Tabulas formål er å fremme samarbeid, skriveglede og sosialisering i IAKHs studentmiljø, samt sikre bred sosial deltagelse i foreninga for å øke faglig og sosial trivsel.
 • UNIKUM
  Studentforeningen ved Institutt for teknologisystemer (ITS) ved UiO, UNIKUM, skal arbeide med saker som angår studentene ved ITS, jobbe for både faglige og sosiale arrangement.
Publisert 5. apr. 2013 12:32 - Sist endret 29. mai 2017 09:19